Teated

Tallinna Ülikoolis kogunevad Euroopa keeleteadlased

29. augustist 1. septembrini toimub Tallinna Ülikoolis Euroopa lingvistikaühingu Societas Linguistica Europaea (SLE) 51. aastakonverents, mis on Euroopa lingvistika ainulaadne suursündmus. Teemade ring on traditsiooniliselt lai, ulatudes keeleajaloost ja tüpoloogiast korpuslingvistikani.

Tallinn old town

 Konverentsi kavas on 19 töötuba ja üle 400 ettekande, osalema oodatakse u 600 keeleteadlast üle kogu Euroopa. Konverentsi ümarlaua teema on seekord "Vitality of medium-sized languages in the 21st century", läbiviija on Martin Ehala (Tartu Ülikool), kõnelejad Marie Maegaard (Kopenhaageni Ülikool), Josep Soler (Stockholmi Ülikool), Tamah Sherman (Praha Ülikool). 

SLE (asutatud 1966) on Euroopa keeleteadlasi koondav organisatsioon. SLE aastakonverentsid  on Euroopa keeleteaduse keskseid sündmusi, kus on esindatud pea kõik keeleteaduse suunad. Nii SLEsse kuulumine kui ühingu konverentsidel osalemine on nii Euroopa kui ka muu maailma keeleteadlaste seas väga hinnatud.

SLE seos Eestiga ja eriti Tallinna ülikooliga on vanem kui arvata oskaks: praegune emeriitprofessor Mati Hint sai SLE liikmeks juba 1983. aastal, sügaval nõukogude ajal. Nõukogude okupatsioonivõim teda maalt välja ei lubanud, nii pääses ta SLE konverentsidel osalema alles pärast Eesti taasiseseisvumist, 1990.−2000. aastatel. Aga Euroopa keeleteaduse vaba vaimu levitasid oma õpilastele ja kolleegidele nii Mati Hint kui ka teised Eesti keeleteadlased kõigil aegadel. See on aidanud jõuda siia, kus me praegu oleme.

21. sajandil on SLE konverentsid saanud kõigi põlvkondade Eesti keeleteadlaste jaoks iga-aastaseks keskseks rahvusvaheliseks sündmuseks, kus lihtsalt peab osalema. Valiku langemist Eestile 51. aastakonverentsi maana on kindlasti soodustanud Eesti keeleteadlaste aktiivne osalemine viimastel aastatel SLE konverentsidel ja nende ettevalmistamises, Eesti keeleteadlaste rahvusvaheliste konverentside korraldamise kogemus, Eesti keeleteaduse rahvusvahelise nähtavuse pidev kasv.

Lisainfo