Teade

TLÜ keeleteadlased andsid välja laste keeleomandamise voldiku

Tallinna Ülikooli lingvistika doktorant Andra Kütt ja professor Reili Argus said valmis informatiivse voldiku laste keeleomandamisest. Trükises kirjeldatakse nii üks- kui ka kakskeelse lapse keelelist arengut ja antakse nõu, kuidas lapse kõne arengut toetada.

Keeleareng

Voldikust „Lapse keeleomandamine“ saab muu hulgas teavet selle kohta, miks on tähtis, et laps varakult rääkima hakkaks ning mida saaksid vanemad teha, et oma lapse kõne arengut soodustada. Õpetusi jagub ka selle kohta, kas tuleks parandada, kui laps valesti räägib ning kas kakskeelsusega kaasnevad sagedamini keelelised probleemid.

 

Andra Küti ja Reili Arguse sõnul tuli idee koostada voldik küsimuste põhjal, mida sageli on erinevatel koolitustel esitanud nii lapsevanemad kui ka paljud lastega kokkupuutuvad spetsialistid. Samuti ajendas eesti keele jaoks  sellist voldikut kirjutama Saksamaa BIVEM-projekt, millega lastekeeleuurija Andra Kütt õpirändel viibides kokku puutus. 

Brošüüri üks kõige üldisemaid eesmärke on juhtida lapsevanemate tähelepanu laste keelelisele arengule, rõhutada, et keele areng on seotud lapse üldise arenguga ja sellega, kuidas ta hiljem koolis hakkama saab.

Soovitused, kuidas sõnavara ja laiemalt keelelist arengut toetada, on esitatud vanemate kõige sagedamini esitatud küsimuste kaupa. Lisaks proovitakse voldikuga kummutada mõnd üsna levinud eksiarvamust (näiteks seda, et sageli peetakse kakskeelsust laste jaoks raskeks) ja tuletatakse vanematele meelde, et lapse keelelise arengu soodustamiseks on just neil kõige olulisem roll. Iga esitatud vastuse puhul on põhjaks mõne teadusliku uuringu tulemus.

Voldiku lugemisel võiks meelde jääda see, et lapse keelelist arengut peab märkama ja seda tuleb toetada ning ise enda rikka keelekasutusega lapsele eeskujuks olla.

Brošüüri „Lapse keeleomandamine“ on siiani jagatud muu hulgas lasteaedades ja lasteaiaõpetajatele mõeldud koolitustel. Tasuta voldikuid saavad kõik huvilised turundus- ja kommunikatsiooniosakonnast. Veebis saab voldikut lehitseda siit

Lisainfo:

Andra Kütt (andrakig@tlu.ee)

Reili Argus (reili.argus@tlu.ee)