Õpingud

Tudengite poliitikafilosoofia teemalised artiklid meediaväljaannetes

Humanitaarteaduste instituuudi kursuse "Eetika ja poliitikafilosoofia" raames on Eesti meediaväljaanded avaldanud tudengite arvamusartikleid, kus arutletakse kursusel käsitletud probleemide üle.

Poliitikafilosoofia

Eesti Rahvusringhäälingu uudisteportaalis avaldati Risto Uuki arvamusartikkel "Kuidas piirata sõnavabadust?", kultuurilehes Sirp Joonatan Nõgisto artikkel "Mis on ülikool?" ja Delfi portaalis Marlene Suitsu arvamuslugu "Uue põlvkonna feministid teevad Mangi-sugustele tuule alla".

Õppejõud Liisi Keeduse sõnul oli kursuse eesmärgiks anda ülevaade Lääne olulisematest moraali ja poliitikateooriatest, nende kesksetest küsimustest ning 
luua eeldused nende iseseisvaks kasutamiseks tänase ühiskonnaelu probleemide analüüsiks.


Kursuse jooksul arutati näiteks igavese rahu võimalikkuse, vabaduse mõistete, tehnoloogia ja inimese suhte ning põgenikekriisi teemadel. Osalejad said valida eksami ja arvamusartikli kirjutamise vahel ning viimase teemavalik oli vaba. Ainus tingimus oli, et arvamuslugu kasutaks kursusel käsitletud mõtlejaid või probleeme.