Haridusblogi

Alushariduse õppejõud ja tudengid tutvusid Stockholmi Eesti lasteaiaga

Alushariduse õppekava üliõpilastel oli sel semestril esimest korda võimalik sooritada pedagoogilist praktikat Stockholmi Eesti lasteaias. Selleks, et arendada rahvusvahelist praktikalasteaedade võrgustikku, arutada välispraktika korraldust ja reflekteerida üliõpilaste kogemust, käisid alushariduse õppejõud Aino Ugaste, Silvi Suur, Kerstin Kööp ja Tiia Õun 10.–12. novembril külas Stockholmi Eesti lasteaial.

Laps

Lasteaias toimunud seminaril osalesid nii lasteaia pedagoogid kui ka praktikal viibinud üliõpilased. Arutelude tulemusena selgus, et kõik osapooled peavad praktikalasteaedade võrgustiku loomist vajalikuks ning praktikantide osalemist oluliseks toeks eesti keele ja kultuuri hoidmisel teistes riikides. Rahvusvahelise praktika kogemus aitab praktikantidel mõista paremini ka mitmekultuurilise hariduse konteksti ning rakendada vastavat kogemust ka Eestis. Oluline on seda kogemust ka teiste üliõpilastega jagada. Järgmiste sammudena võetakse ette praktikamaterjalide täiendamine ning võrgustiku arendamine koostöös Helsingi Anni lasteaiaga, kus toimub samuti eestikeelene õpe. Välispraktika korraldamist toetab Rahvuskaaslaste programm ja praktika võimalus on loodud Eesti Instituudi, haridus- ja teadusministeeriumi ning TLÜ haridusteaduste instituudi koostöös.

Tegevust toetati Projekti "TLÜ TEE ehk Tallinna Ülikool kui targa eluviisi eestvedaja" (nr 2014-2020.4.01.16-0033) tegevuse A13 raames.