Haridusblogi

Hollandis räägiti annete toetamise võimalustest kogu elukaare vältel

Sügissemestri alguses, 31. augustist 3. septembrini toimus Haagis Euroopa organisatsiooni ECHA (European Council for High Ability) 18. rahvusvaheline konverents, mis kandis kõiki õppijaid jõustavat pealkirja „Empowering every talent together“.

bänner

Konverents keskendus sel korral inimese personaalsele arengule kogu elukaare vältel: indiviidi võimete arengu toetamisele elukestvalt ja eluhõlmavalt ning selleks toetuseks loovate ja indiviidi jõustavate lahenduste leidmisele, kasutades kaasava hariduse võimalusi ja potentsiaali. Hollandis olid kohal nii maailma juhtivad andekuse ja kõrge võimekuse uurijad kui ka praktikud, kes tegelevad igapäevaselt laste ja täiskasvanute õpetamise ja nende arengu toetamisega. Üks peaesinejatest Groningeni ülikooli professor Alexander Minnaert keskendus oma ettekandes võimalustele toetada neid inimesi, kel on lisaks puudele või õpiraskustele ka kõrgandekus (nn topelt-eriliste vajadustega inimesed). Kliiniline psühholoog dr Matthew Zakreski pidas ettekande sellest, kui oluline on õppijate vigu aktsepteerida ja toetada ning kuidas eksimustest õppida. Fookuses olid teemad andekate täiskasvanute toetamise võimalusest, aga ka andekusega kaasnevatest ohtudest – läbipõlemine, stress, suitsiid. Kui senised ECHA konverentsid on keskendunud rohkem laste annete arengu teemadele, siis sedakorda oli esiplaanil kogu elukaare vaade ja rõhutati paradigma muutumist – lisaks laste annete arengu toetamisele tuleb toetada igas eas inimeste annete arengut. Üks juhtivaid selle valdkonna uurijaid dr Noks Nauta esitles uuringu dementsetest eakatest, kellel on avaldunud kõrgandekus. Ta toonitas selliste inimeste potentsiaali märkamist ning tunnustamist ühiskonnas.

Haridusteaduste instituudist osales konverentsil elukestva õppe dotsent Halliki Põlda, kes tegi koos Kelly Saatmanniga ettekande täiskasvanu annete arengu toetamise võimalustest mitteformaalõppes. Ettekanne toetus Kelly kevadel kaitstud andragoogika magistritööle ning elukestva- ja mitteformaalõppe suuna õppejõudude ühisprojekti raames kogutud materjalile.

Hollandi külastus oli seotud projektiga „Tähendusrikkus kella viiest üheksani: huvihariduse ja tõsiste vaba aja tegevuste interdistsiplinaarse võrgustiku loomine uurimisvaldkonna tugevdamiseks“. Haagis loodigi täiskasvanuandekuse juhtivaid uurijaid ühendav võrgustik, kuhu kuuluvad teiste hulgas Hollandi teadlased dr Rianne van de Ven ja dr Noks Nauta, Brasiilia ülikoolist dr Susana Pérez-Barrera jt. Halliki Põlda on sealses võrgustikus esindamas Tallinna Ülikooli ja meie täiskasvanuhariduse valdkonda.

Fotol vasakult: Halliki Põlda, Rianne van de Ven (Holland), Noks Nauta (Holland), Viire Sepp (TÜ), Kelly Saatmann (TLÜ vilistlane), Susana Pérez-Barrera (Brasiilia) ja Femke Hovinga (Holland)