Haridusblogi

Puust ja punaseks: kuidas õppida õpetajaks?

Õpetajate järelkasvu puudusest räägitakse palju. Millised on aga vajalikud oskused, teadmised ja nõuded õpetajana töötamiseks ning kuidas üldse õpetajaks õppida?

Õpetajaks õppijad

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus seab õpetaja kutsenõudeks magistrikraadi või sellele vastava hariduse, õpetajakutse ning eesti keele oskuse. Lisaks on õpetajana töötamiseks vajalikud erialased teadmised. See on ka loogiline – matemaatikaõpetaja peab oskama matemaatikat, eesti keele õpetaja eesti keelt.

Tallinna Ülikool on õpetajaid koolitanud juba 105 aastat, pakkudes alati värskeimat pedagoogilist haridust. Haridusteaduste instituudis on täna võimalik õppida 19 erineval õpetajahariduse õppekaval. 

Milline eriala valida?

Kui sa tunned, et õpetajaamet võiks olla sinu jaoks, on õppimiseks erinevaid võimalusi. Tallinna Ülikooli õppekavad on paindlikud ja personaalsed. Soovi korral loome just sinu senist haridust ja töökogemust ning ajalist ressurssi arvestava õppeplaani.

Kui sul on keskharidus või lõpetamata kõrgharidus, tuleks heita pilk  bakalaureuseõppe erialadele. Lisaks klassikalistele õpetaja õppekavadele saab valida andragoogika või eripedagoogi eriala või omandada hoopis rakenduskõrghariduse noorsootöö erialal.

Enda jaoks parima valiku tegemiseks tutvu põhjalikult eriala tutvustuse ning õpetatavate ainetega. Kui kõrgharidus on jäänud lõpetamata, saad mõelda ka VÕTA ehk varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise võimalustele.

Kui eriala välja valitud, on aeg esitada avaldus ja valmistuda sisseastumiseksamiteks. Avalduste esitamine bakalaureuse õppekavadele avaneb 14. juunil. Alates sellest kuupäevast leiad kandideerimise lingi iga eriala juurest. 

Siinkohal on oluline märkida, et riigieksamite tulemusi kõigi erialade puhul vaja ei lähegi. Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust osast, näiteks sisseastumistestist, arutlusülesandest või CV ja motivatsioonikirjast ning suulisest osast, milleks on reeglina kutsesobivusvestlus.

Eksamiks valmistudes tutvu kindlasti haridusmaastiku arengute ja õpetajatöö tagamaadega – loe artikleid, vaata uudiseid, kuula podcast’e. Mõtle enda jaoks läbi seegi, miks sa tahad just õpetajaks saada ning milline õpetaja sooviksid olla?

Kui sul on bakalaureusekraad või sellele vastav või kõrgem haridustase juba olemas, vaata  magistri õppekavasid. Olenevalt sinu varasemast tegevusest ja haridusest, saab siingi õpingute raames arvestada varasemat õpi- ja töökogemust ning luua personaalsema õpitee.

Kui pelgad suurt aja- ja energiakulu, mis magistriõpingutega kaasneb, võib sul abi olla seniste õppijate kogemusest. Õpingute lõpule viimises olid nende tagasiside kohaselt tähtsal kohal järgnevad eeldused.

Eelkõige toodi välja enda motivatsioon haridust omandada. Olulisel kohal oli ajaplaneerimise oskus ning perekonna, sõprade ja tööandja toetus. Samuti aitas kaasa ülikooli-poolne huvi ja toetus ning hea koostöö õppejõudude ja juhendajatega. Teeme omalt poolt kõik, et seda tuge pakkuda, ning oleme kogu õppimisaja vältel sinu jaoks alati olemas. 

Õppimise eest saab stipendiumit

Õpetajahariduse omandamisele aitab kaasa ka riik. Õpetajaharidus Tallinna Ülikoolis on sinu jaoks tasuta. Lisaks maksab riik täiskoormusega õppimise korral igakuist  õpetajakoolituse erialastipendiumit 400 eurot kuus. Osakoormusega õppimisel on stipendium 250 eurot kuus.

Lisaks makstakse esimest korda kooli tööle asuvale õpetajale või tugispetsialistile lähtetoetust.

Avalduste esitamine magistriõppesse on juba avatud! Bakalaureuseõppe vastuvõtt avaneb 14. juunil.

Avaldusi saab esitada SAISi keskkonnas. Lingi leiad iga kandideerimiseks avatud eriala juurest.

Avalduste esitamine kõigile tasemetele sulgub 1. juulil kell 15.00. 

Sisseastumine