Haridusblogi

Robotiga matemaatikahuvi püüdmas

Õpetajal, kes ei ole just robootikaõpetaja või siis ringijuhendaja, võib olla üsna keeruline oma tunnis robotile koht leida. Tallinna Ülikooli haridusuuenduse tippkeskuse CEITER õpperobootika nooremteadur Janika Leoste leidis aga sellise võimaluse ning tõi roboti ainetundi, kus sellest võib õpetajale kõige rohkem abi olla. Valik langes matemaatikale.

Robomatemaatika

Matemaatikaga seostuvad paljudele arvutamine ja võrrandite lahendamine. Seega võib roboti tundi kaasamine esmapilgul tekitada küsimusi, et kas robot hakkab nüüd õpilase eest tunnis arvutama või kuidas ta täpsemalt kasu toob?

Robomatemaatika tunnis ei aita robot aga ülesannet lahendada, vaid teeb hoopis matemaatilise probleemi lahenduskäigu paremini nähtavaks. Õpilane lahendab kõigepealt ühe või mitu tekstülesannet, milles sisalduvat hakatakse seejärel robotiga nähtavaks tegema. Kui tegemist on näiteks ristküliku ümbermõõdu teemalise ülesandega, tuleb robot programmeerida õiges suuruses ristkülikut sõitma.

Väga lihtne ongi roboti abil näidata geomeetrilisi kujundeid ja teepikkusi. Samas on võimalik visualiseerida ka arvutuste tulemusi või ka loendamist – võimalusi on palju. Roboti saab panna käituma vastavalt arvutuste tulemusele, reageerima takistustele ja värvidele, suhtlema helide ning värvide abil.
Roboteid võib tundi tuua igas vanuserühmas, kuigi algklassides on seda lihtsam teha, kuna noorema astme matemaatika on paremini visualiseeritav. Robomatemaatika õppematerjalid, mida õpetajad ise kohandada saavad, on praegu olemas 3. ja 6. klassile ning kättesaadavad e-koolikotis.

Sel õppeaastal kasutatakse robomatemaatikat enam kui 60 koolis üle Eesti, seda täiesti tavaliste matemaatikatundide raames. Õpetajatele tähendab see esialgu suuremat ajakulu ja natuke tehniliste oskuste õppimist. "Kõik on aga seda väärt, sest õpilased on uudse õppimismeetodi hästi omaks võtnud," kinnitab Janika Leoste.

Esmased uuringutulemusedki annavad põhjust ettevaatlikuks optimismiks: õpilaste motivatsioon ja huvi on tõusnud ning see kajastub ka nende matemaatikaoskuses.

Robomatemaatika on üks haridusuuenduse tippkeskuse (HUT) suurprojekti CEITER olulistest ettevõtmistest. Teistest projektidest saab lähemalt aga lugeda CEITERi kodulehelt. Samuti on viimasel Õpetajate Lehes oma õpikäsitlust populariseeriv sari, kus teadlased räägivad oma projektidest, nagu näiteks õuesõpe ja digiõpe

Artikkel "Robotiga matemaatikahuvi püüdmas" ilmus veebruari alguses Tallinna Ülikooli ajakirjas "Teaduselt tegelikkusele".