Haridusblogi

Täiskasvanuhariduse edendamine ja rahvusvaheline koostöö Lissabonis

4.–6. detsembril külastasid Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi andragoogika eriala õppejõud koos haridusinnovatsiooni keskuse haridusprogrammide arendusjuhi ning partnerlussuhete koordinaatoriga Erasmus+ Staff Mobility raames Lissaboni ülikooli ja Euroopa suurima kaubamajade kontserni El Corte Inglés Portugali haru personaliarenduskeskust.

Pilt

Õppevisiidi korraldaja oli Lissaboni ülikooli täiskasvanuhariduse professor Paula Christina Guimaraes, kes on aastaid panustanud täiskasvanuhariduse valdkonna õppekavadesse, juhendanud doktorante ning teinud teadustööd. Tema juhendamisel on kaitsnud doktoritöö teemal “Elukestev kutsealane õpe ja koolitus Portugali ettevõtetes: kohanemisloogikast ümberkujundamise väljakutseteni” ka meie õppevisiidi üks võõrustajatest Dr. Alda Bernardes, kes juhib El Corte Inglés kaubamajade kontserni personaliarenduskeskust (kutse- ja õppekeskust). 

Professor Paula Guimaraes andis ülevaate Lissaboni ülikooli haridus- ja psühholoogiateaduskonna tegevustest, väljakutsetest ja selgitas andragoogi (adult educator) professionaliseerumise probleeme riigis. Muuhulgas jagati kõnekaid kogemusi üliõpilaste poliitilise aktiivsusega toimetulemisest ja mitmerahvuseliste õppegruppidega kohtumistest. Õppejõud said mitmeid ideid ainekursuste sisuliseks ja metoodiliseks arendamiseks ning koostööks tulevikus. 2013. aasta juulis ühinesid Universidade Técnica de Lisboa ja Universidade de Lisboa – nii sündis Lissaboni ülikool, kus töötab 4000 teadlast-õppejõudu ja õpib 54000 üliõpilast. Lissaboni ülikool on Portugali suurim ja mainekaim ülikool ning üks suuremaid ülikoole Lõuna-Euroopas. 

Õppevisiidi raames külastati ka El Corte Inglés kaubamajade kontserni personali arenduskeskust (kutse- ja õppekeskust). Seal anti põhjalik ülevaade kontserni haridusmissioonist ja visioonist, konkreetsetest tegevustest, praktika põhimõtetest ja süsteemsest lähenemisest töötajate haridusele ning elukestva õppimise toetamise võimalustele. El Corte Inglés kaubamajade kontsern on pika ajalooga Hispaania pereettevõtte, mis on asutatud 1938. aastal. Selle missioon ja visioon on seotud kontserni personali ja meeskondade professionaalse ja isikliku arengu toetamisega. Olulised väärtused on töö- ja eraelu tasakaal, mitmekesisus ja kaasamine, heaolu ja turvalisus ning professionaalne ja kutsealane areng. 

Õppevisiit Lissaboni oli sisukas, andis inspireeriva ülevaate ja uusi praktilisi teadmisi andragoogika- ja täiskasvanuhariduse valdkonnast ning pani aluse rahvusvahelisele koostööle.