Digiblogi

Erasmus+ projekti ENROPE rahvusvaheline kohtumine ja leviüritus Tallinna Ülikoolis

23. jaanuaril kogunesid esindajad kõigist ENROPE projekti partnerülikoolidest Tallinna Ülikoolis, et pidada oma neljas rahvusvaheline kohtumine ning läbi viia ka leviüritus. Projekti elluviimise eest vastutab Tallinna Ülikooli poolt Haridustehnoloogia keskus.

külalised ettekannet kuulamas

Kohtumisel tutvustati lõpetatud ning alles kestvaid tegevusi, tehti ettepanekuid muudatusteks ning arutleti lähenevate tähtaegade üle. Vaadati tagasi esimesele projekti raames korraldatud veebipõhisele õppeprogrammile, mis toimus septembrist novembrini ning markeeriti erinevad parenduskohad.

Põhirõhk oli aga järgmise veebipõhise õppeprogrammi ja intensiivse õppenädala kavandamisel. Kõiki julgustati uusi ideid välja pakkuma ning ülesanded jagati partnerite vahel vastavalt nende kompetentsile. Võimalus oli ka selgitada oma ootusi üksteise suhtes ning kirjeldada tuge, mida nad teistelt partneritelt vajaksid, et edukalt projekti intellektuaalsete väljunditega edasi töötada.

Järgneva päeva esimeses pooles viidi läbi leviüritus teemal “Towards Plurilingual Professional Identities in Higher Education Teacher Training”. Korraldati töötuba ning ümarlaua arutelu. Põhifookuseks oli arendatud veebiplatvorm, mis on loodud noorte teadlaste koostöösuhete algatamiseks, nende harimiseks ja toetamiseks professionaalse identiteedi kujundamisel.

Töötoas käsitleti veebiplatvormi erinevaid funktsioone, sisseehitatud e-portfooliot, annoteeritud bibliograafiat ja kvalifikatsiooni käsiraamatut. Ümarlaual olid päevakorras mitmekeelsuse ja võõrkeele õppimise või õpetamisega seotud probleemid. Samuti arutleti inglise keele domineeriva rolli üle teaduses ning mitmekeelsuse üle Eestis ning teistes riikides.