Teadus

EMP Balti teaduskoostöö programmi grant kutsehariduses

Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi teadlased osalevad projektis, mille eesmärk on mõista noorte hariduslikke üleminekuid mõjutavaid kompleksseid tegureid ning kutsehariduse rolli riskinoorte kaasamisel. Projekt „Kutseharidus ja töökohapõhine õpe toetamas riskinoorte sotsiaalset kaasatust“ sai rahastuse Leedu Teadusnõukogult EMP Balti teaduskoostöö programmis.

õpivad

Koostöös partneritega Leedu, Läti ja Norra ülikoolidest uuritakse noorte hariduslikke üleminekuid mõjutavaid kompleksseid tegureid ning kutsehariduse rolli riskinoorte kaasamisel, et ennetada koolist väljalangemist ning toetada kooli ja tööturu üleminekuid. 

Kutseharidusel on potentsiaalselt oluline roll noorte tööturu üleminekute toetamisel ning võtmepädevuste arendamisel. Projekti „Kutseharidus ja töökohapõhine õpe toetamas riskinoorte sotsiaalset kaasatust“ („Vocational Education and Workplace Training Enhancing Social Inclusion of at-risk Young People“) eesmärk on mõista neid tegureid, mis mõjutavad noorte liikumist ühelt haridustasemelt teise ning kutsehariduse rolli riskinoorte kaasamisel, ennetades koolist väljalangemist ja toetades kooli ning tööturu üleminekuid. 

Projekt koosneb kolmest ala-uuringust. Esimeses ala-uuringus keskendutakse riskinoorte individuaalsete strateegiate ja hariduslikke üleminekuid mõjutavate institutsionaalsete tegurite analüüsile. Viiakse läbi narratiivuuring, mis keskendub kutsehariduse ja töökohapõhise õppe kontekstis riskinoorte personaalsete kogemuste, positiivsete ja negatiivsete strateegiate analüüsimisele. 

Uuringu teises etapis kaardistatakse erinevate riikide häid praktikaid sekkumistest, lähenemistest ja meetoditest, mis toetavad riskinoorte sotsiaalset kaasatust. Kolmandas uurimisfaasis planeeritakse juba vastavaid sekkumisi.

Koostöös uurijate, kutseõpetajate ja õpilastega rakendatakse TLÜ haridusuuenduse tippkeskuse väljatöötatud EDULAB mudelit, mis põhineb koosloome metoodikal. Eesmärk on ühelt poolt toetada riskinoori ning teisalt arendada ka kutseõppeasutuste õpetajate professionaalsust ja tegevuspraktikaid.

Tallinna Ülikoolis juhib projekti haridusteaduste instituudi dotsent Meril Ümarik, panustavad professor Krista Loogma, vanemteadur Terje Väljataga ning doktorandid. Projekti koordineerib Vytautas Magnuse Ülikool Leedus. Partneritena on kaasatud veel Stavangeri Ülikool Norras ja Läti Ülikool. Tegevused kestavad 2021–2023, eelarve on 820 000 eurot. Projekti rahastab Leedu Teadusnõukogu EMP Balti teaduskoostöö programmist.