Õpingud

Ettevõtlusõpetaja mikrokraadi õpe algab veebruaris

Haridus- ja ühiskonnateaduste instituutide koostöös on valminud uus mikrokraad, mis on suunatud eelkõige õpetajatele, kes soovivad üldharidus- ja kutsekoolides ettevõtlust ja majandust õpetada.

mikrokraad

Ettevõtlusõpetaja mikrokraadiga inimesel on süsteemne arusaam majanduse seaduspäradest, mehhanismidest ja ettevõtluses toimuvatest protsessidest ning pädevus ettevõtlusõppe kavandamiseks ja läbiviimiseks. See on suunatud kõrgharidusega inimestele, kes soovivad õpetada kutse- või üldhariduskoolis majandust ja ettevõtlust.

Ettevõtlusõpetaja mikrokraadi õppekava koosneb eri instituutide tasemeõppeainetest (kokku 24 EAP) ja õpe kestab kolm semestrit (kevadsemestrist 2022 suveni 2023). Õpe on tasuline (40 €/EAP) ja tasuda saab semestrite kaupa. Registreerida saab 4. veebruarini 2022.

Õppe jooksul omandatakse ettevõtlusõpetajale vajalikud pädevused, sh süsteemne arusaam majanduse seaduspärasustest ja majandusmehhanismidest, ettevõtluses toimuvatest protsessidest, ettevõtluse ja ettevõtjate rollist ühiskonnas, arendatakse majanduslikku mõtlemist, kujuneb teaduspõhine ja süsteemne arusaam ettevõtluspedagoogika rakendamise võimalustest nii üld- ja kutsehariduse kui ka elukestva õppe kontekstis ning omandatakse oskus ettevõtlusõppe didaktiliselt otstarbekaks ja teaduspõhiseks planeerimiseks, läbiviimiseks ja hindamiseks õppijast ja õppekavast lähtuvalt.

Lisainfo