EXU

Brüsseli tippkohtumine: Tallinna Ülikool paistab silma ettevõtlusprojektidega

Eelmisel nädalal, 3.-5. juunil 2024, kogunesid Brüsselis EIT HEI algatuse raames kõrghariduse esindajad rohkem kui 30 riigist, et arutada ettevõtlusele ja teadmussiirdele pühendatud EIT HEI projektide edusamme ja väljakutseid.

EIT HEI 2024

Seminaril osalenud Tallinna Ülikooli ettevõtluskoostöö ja teadmussiirde juht Aija Sakova tunnistab uhkusega, et Tallinna Ülikool on olnud üks teerajajatest 65 erineva projekti seas, mida on EIT HEI algatuse kaudu toetatud. „Selle algatuse ainulaadsus ja väljakutse on olnud ettevõtlushariduse ja teadus- ja innovatsioonitegevuse ühendamine tööstusega. Projektid on keskendunud (õppe)ökosüsteemide loomisele, teadmiste, kogemuste ja parimate praktikate jagamisele ning partnerluste loomisele.“

Tallinna Ülikoolil on olnud luksus õppida oma partneritelt mitmetes erinevates etappides: UniCorn (teadmussiire ülikoolidest ettevõtlusesse – läbi innovatsiooni ükssarvikuks), UniteD (ülikoolide panus süvatehnoloogiasse ja ettevõtlusesse) ja C-Accelerate (innovatsiooni ja ettevõtlusvõimekuse suurendamine kõrghariduses kunsti ja loomepraktikate valdkondades).

Tippkohtumisel selle piirkondliku lähenemise eest kiidetud projekt UniCorn aitas Tallinna Ülikoolil saada selgust sotsiaalteaduste, humanitaarteaduste ja kunstide (SSHA) teadmussiirde tegevustes ja nende mõõtmises. UniCorn tõi kokku mitmed Eesti ülikoolid (Tartu Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool), samuti partnerid Lätist (Stockholmi Kõrgem Majanduskool Riias) ja Leedust (Vilniuse Ülikool), lisaks oli meil võimalus õppida Technalialt – Hispaania suurimalt rakendusuuringute ja tehnoloogiaarenduse keskuselt.

UniteD on keskendunud innovatsiooni defineerimisele, ettevõtluskoostöö edulugude kogumisele ning pakkunud magistrantidele ja doktorantidele võimalust osaleda rahvusvahelistel ettevõtluskursustel.

C-Accelerate on andnud FilmEU – Euroopa Ülikooli partneritele võimaluse õppida Aalto Ülikooli ettevõtlusökosüsteemist. Selle käigus jagati ja koguti loomevaldkondade ettevõtluse parimaid õpetamispraktikad, arendati välja uusi kursuseid ning koolitati ja juhendati nii töötajaid kui tudengeid. Lisaks töötati Tallinna Ülikoolis välja pilootkursus "Ettevõtlik mõtteviis noortele teadlastele".

"Oleme optimistlikud, et algatus jätkab meie innovatsiooniökosüsteemide arengut ja toetab vajalikke institutsionaalseid muudatusi. Kuigi partnerid teistest kõrgkoolidest rõhutasid, et mõnda teadlast on ikka veel raske oma elevandiluutornist välja saada, peame meie akadeemiliste kogukondade esindajatena tegutsema võimalustest ja saavutatavast mõjust lähtuvalt, tegelema sotsiaalsete arengueesmärkidega ja leidma viise muutuste toetamiseks,“ ütleb Sakova.