Õpilasuurimus 2024 ootab koole liituma

Alanud on registreerimine järjekordsesse Tallinna Ülikooli haridusinnovatsiooni keskuse poolt läbiviidavasse kooliuuringusse – Õpilasuurimus 2024.

Õpilasuurimus

Seekordne uuring keskendub 6.–12. klasside õpilaste vaatele erinevate kooli ja koduga seotud teemadel: suhted koolis ja kodus, õpioskused, tehisintellekti kasutamisele õppetöös, digiteemad, vaimne ja füüsiline tervis ning toetus õpilase tegevusvõimekusele.

Küsitlusperiood kestab 22. jaanuarist kuni 29. veebruarini 2024. Iga osalev kool saab valida
kahenädalase perioodi, mil koolis küsimustikule vastamine toimub. Tähtaeg uuringuga liitumiseks on 12. jaanuar 2024.

Pärast uuringu lõppu saavad kõik osalevad koolid 2024. aasta aprillikuu jooksul tagasisideraamatud, mis “pilvejooniste” näol pakuvad koolidele nii individuaalset kui võrdluspõhist tagasisidet. Lisaks saab kool ka oma õpilaste vastused avatud küsimustele, mis puudutavad soovitud muutuseid nii koolis kui haridussüsteemis, kuid ka seda, millega rahul ollakse.

Mais toimub ka kokkuvõttev ümarlaud kõikidele osalenud koolidele, kus tutvustatakse esialgseid tulemusi ning aidatakse neid ka kooli arenduse vaatenurgast mõtestada.

Loe täpsemalt