Teadus

Teadusagentuur ootab töid kasvatusteaduslike tööde riiklikule konkursile

2019. aasta kasvatusteaduslike tööde riiklikule konkursile saab töid esitada kuni 15. veebruarini. Konkursi preemiafond on 8100 eurot. Konkursile oodatakse osalema teadustöid kasvatusteaduse ja haridusteaduse uurimisteemade laias spektris, hõlmates ka piirnevaid valdkondi, näiteks arengupsühholoogia, hariduskorraldus, haridusfilosoofia vms.

Õppetöö

Kasvatusteaduslike tööde riikliku konkursi eesmärk on esile tõsta ja tunnustada parimaid kasvatusteadlasi ja kasvatusteaduslikku uurimistööd laiemalt, õhutades uurimistulemuste avaldamist ja tutvustamist õpetajatele ning avalikkusele. Konkursil on läbi aastate premeeritud väga erinevaid töid, mis valminud ülikoolides, rakenduskõrgkoolides, aga ka koolides ja lasteaedades.

Sel aastal ootab Eesti Teadusagentuur üliõpilasi, haridus- ja kasvatusteadlasi, õpetajaid ning kõiki teisi esitama töid järgnevates kategooriates:

  • publitseeritud/aprobeeritud doktoritöö (Heino Liimetsa nimeline preemia);
  • võõrkeeles publitseeritud teadustöö/artikkel;
  • magistritöö;
  • õpik (üld-, kutse- ja kõrgharidusõpikud, mida täiendavad metoodilised juhendmaterjalid ja õpetajaraamat) või didaktilis-rakenduslik töö.

Rohkem teavet leiab Eesti Teadusagentuuri kodulehelt.