TLÜ Konfutsiuse Instituut kuulub ülemaailmsesse Konfutsiuse Instituutide võrgustikku, mida koordineerib Hiina Rahvusvaheline Hariduse Fond (Chinese International Education Foundation). Selles võrgustikus teevad välismaa ülikoolid koostööd Hiinas asuvate ülikoolidega. Tallinna Ülikooli Hiina partneriks on Shanghai University of Finance and Economics (SUFE).

Eestisse instituudi rajamise idee on pärit haridusminister Tõnis Lukase 2008. aasta visiidilt Hiina Rahvavabariiki. Koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Suursaatkonnaga Pekingis sõlmiti 2009. aastal ettevalmistavad lepingud. Peagi leiti partnerülikool ning hakati valmistama ette lepingut TLÜ ja Hanbani vahel. 16.02.2010 see allkirjastati. Märtsis 2010 külastasid TLÜ esindajad Hanbani peakorterit Pekingis ja sealses Eesti saatkonnas sõlmiti leping TLÜ ja Guangxi Ülikooli vahel. 

2014. aasta detsembris vahetas Tallinna Ülikooli Konfutsiuse Instituut partnerülikooli Hiinas. Uueks Tallinna Ülikooli Konfutsiuse Instituudi partnerülikooliks Hiinas sai Shanghai University of Finance and Economics (SUFE). 11. detsembril 2014. aastal allkirjastasid Tallinna Ülikooli rektor professor Tiit Land ja SUFE president professor Fan Liming koostööleppe Tallinna Ülikooli Konfutsiuse Instituudi tegevuste ühiseks edendamiseks. Lepiti kokku, et lisaks koostööle hiina keele õpetamisel ja kultuuri tutvustamisel otsitakse lisavõimalusi laiemapõhjaliseks koostööks üliõpilaste ja ülikooli töötajate mobiilsusprogrammide rakendamisel ning ühiste teadusprojektide elluviimisel. SUFEs on esindatud erinevad sotsiaal-, humanitaar- ja loodusteaduste valdkonnad, lisaks ka majanduse ja finantsvaldkond.

Lepingu allkirjastamine 2014

Sügisel 2010 alustati Konfutsiuse Instituudis esimeste kursustega. Konfutsiuse Instituudi põhitegevusteks on hiina keele õpetamine; hiina kultuuri puudutavate kursuste ja loengute korraldamine; hiina keele standardiseeritud testide läbiviimine (ainsana Eestis); Hiinas õppimist jmt puudutava teabe edastamine ja levitamine; Konfutsiuse Instituudi raamatukogu haldamine ja arendamine; kultuuri- ja haridusalase koostöö edendamine Eesti ja Hiina Rahvavabariigi vahel.

Avamine

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn,
Astra õppehoone 2. korrus,
ruum A225

Telefon(+372) 619 9505