Teadus

Ilmus raamat Eesti haridusmõttest

Tallinna Ülikooli Kirjastuses ilmus raamat "Haridusmõte", kus Tallinna Ülikooli uurijad ja õppejõud pakuvad välja oma vaate tänasele hariduselule ning mitmele Eesti ja üleilmse haridusdebati sõlmküsimusele.

raamat

Raamatu esimeses osas küsitakse, kuidas tunneb ennast rahvuslik haridusmõte globaalsete hoovuste keskel, kuivõrd püsiv või muutlik on see mõte ning sellest johtuv hariduspraktika olnud.

Haridusmõte

Raamatu teine osa on pühendatud haridusega seotud spetsialistide koolitamisele, alates alusharidusest kuni täiskasvanuõppe ja noorsootööni välja. Kolmas osa räägib otsingutest, valikutest ja pingetest tänasel haridusmaastikul. Vaatluse alla võetakse õppijakesksus ja üldpädevuste esiletõus, koolivaliku ümber perioodiliselt lahvatavad pinged, aga ka süvenev digisõltuvus.

Raamatu viimane, neljas osa vaatab tulevikku. Teemadeks õppimine ja õpetamine tehnoloogiarikkas keskkonnas, ühiskondlik surve kooliuuenduseks ning pingutused tulevikukooli loomiseks. 

"Haridusmõtte" koostas ja toimetas Tallinna Ülikooli sotsiaalpsühholoogia professor Mati Heidmets.

Autorid: Eve Eisenschmidt, Maria Erss, Kadi Georg, Ivor Goodson, Heili Griffith, Mati Heidmets, Larissa Jõgi, Eve Kikas, Kaire Kollom, Tiiu Kuurme, Triin Lauri, Janika Leoste, Tobias Ley, Airi Liimets, Reet Liimets, Krista Loogma, Rain Mikser, Katrin Poom-Valickis, Kaire Põder, Ilona-Evelyn Rannala, Viive-Riina Ruus, Riin Seema, Kairit Tammets, Inge Timoštšuk, Aaro Toomela, Maire Tuul, Aino Ugaste, Kätlin Vanari, Kristi Vinter-Nemvalts, Tiia Õun.

Raamatu leiab TLÜ kirjastusest. Raamatu esitlemine toimub 30. oktoobril 2020 Tallinna Ülikooli hariduskonverentsil "Haridusmõte 2020".

Täpsem info konverentsi kohta on leitav siin