Loodusblogi

Helvi Hödrejärv tähistab 90. sünnipäeva

Täna, 17. veebruaril tähistab pikaajaline dotsent ja teadur Helvi Hödrejärv oma 90. sünnipäeva. Küsisime Helvi kolleegidelt ja endistelt tudengitelt juubilari kohta mõned küsimused.

Helvi Hödrejärv

Sel aastal tunnustas Tallinna ülikool rektori tänukirjaga dotsent Helvi Hödrejärve Tallinna Ülikoolis keemia arendamise ja tema suure panuse eest TLÜ analüütilise keemia suuna tänapäevastamisel.

Helvi Hödrejärve karjäär on ülikoolis olnud värvikas ja pikk. Ta lõpetas 1954. aastal Tallinna polütehnilise instituudi (praegune Tallinna tehnikaülikool) keemia osakonna ja kaitses 1967. aastal Eesti Teaduste Akadeemias keemiakandidaadi (PhD) kraadi. Ta on töötanud Tallinna tehnikaülikoolis erinevatel ametikohtadel alates laborandist kuni dotsendi ja õppetooli juhatajani (1992-1996), aastatel 1996-2005 töötas ta Tallinna ülikoolis. 

Helvi Hödrejärv

Helvi Hödrejärve Tallinna Ülikooli Terra majas praktikumi andmas.

Helvi Hödrejärve peamised uurimisvaldkonnad on seotud analüütilise keemiaga. Eriti põhjalikult on ta uurinud mikro- ja jälgelementidega seotud analüütilise keemia probleeme. Peamised uurimismeetodid on olnud aatomadsorptsioon- ja aatomemissioonspektroskoopia, aga ka mitmed elektrilised analüüsimeetodid (voltamperomeetria, potentsiomeetria, polarograafia). Neid meetodeid on ta ulatuslikult rakendanud keskkonna-uuringutes, eriti raskmetallidega saastumise uurimisel.

Teaduskeel on tähtis ning sellele on ka Hödrejärv oma panuse andnud. Ta on arendanud eestikeelset keemianomenklatuuri ja osalenud Inglise-eesti-vene keemia sõnaraamatu (1998) ja raamatu Keemianomenklatuur (2000) koostamisel. Helvi Hödrejärv on avaldanud üle 110 teadustrükise ning õpikuid ja muid kõrgkooli õppevahendeid (praktikumijuhendeid), mida on kirjastatud nii Taltech'i kui Tallinna ülikooli kirjastuses. 

„Temalt on meeles ütlus, et see kui struktureeritud ja korrastatud on inimese teadmised ja mõtted, peegeldub tema töölauas.“

TLÜ loodus- ja terviseteaduste instituudi nooremteadur ning Helvi endine tudeng Marju Robal.

„Seik, mis ei unune. Olin esimest aastat õppejõud ja mul oli vaja lõpuni kirjutada üks veidi keerukam kompleksühendi tekke võrrand. Võrrandi nuputasin isegi valmis, aga tasakaalu ei läinud see võrrand kohe mitte. Helistasin Helvile ning ta võttis vastu. Telefonis on taustaks vali mürin ja kolin – ta oli parasjagu trammis. Lugesin Helvile ette reageerivad ühendid ning hetkega tuli vastus, mis tekib ja kuidas tasakaalu läheb – sekundiga, otse trammist! Need on TÕELISED TEADMISED,“ meenutab TLÜ loodus- ja terviseteaduste instituudi üld- ja anorgaanilise keemia lektor Kert Martma.

„Helvi Hödrejärv on innustav kolleeg, unustamatu õppejõud, suurepärane kaaslane. Seda nii Tallinna Ülikoolis töötamise ajal kui hiljem“ sõnas TLÜ loodus- ja terviseteaduste instituudi direktor Ruth Shimmo. Shimmo meenutab ka aega, kus ta 2005. aastal “päris Helvi mantli” ja asus Helvi asemel analüütilise keemia dotsendi kohale. Helvi oli siis just otsustanud, et tahaks pärast aastakümneid kestnud täiskohaga üliõpilaste õpetamist ka muid toredaid asju teha. „Helvi oli alati toeks. Kui algaja õppejõuna Helvi loodud õpikuid kasutades vahel hätta jäin, siis vastas Helvi kohe ja kiirelt. Tegelikult lubas ta mul igal ajal helistada ja ei mäleta ühtegi korda, kus murele lahendust ei leidnud. Samuti tuli ta veel mitmel aastal appi ka õppetööle, võttes enda juhendada vähemalt ühe praktikumirühma kui mul väikese lapse kõrvalt kõik koormusesse ei mahtunud.“

„Lugesin Helvile telefonis ette reageerivad ühendid ning hetkega tuli vastus, mis tekib ja kuidas tasakaalu läheb – sekundiga, otse trammist! Need on TÕELISED TEADMISED.“

TLÜ loodus- ja terviseteaduste instituudi üld- ja anorgaanilise keemia lektor Kert Martma.

„Tean Helvi Hödrejärve oma bakalaureuse taseme õpingutest saati, 2003. aastast, kui ta oli anorgaanilise keemia kursuste praktikumide ja analüütilise keemia õppejõud Tallinna Ülikoolis. Meelde on ta jäänud väga targa, konkreetse ja pigem rangema õppejõuna, kellele ei meeldinud end korrata. Reaktsioonivõrrandid jm ülesannete lahendid pidid olema selgelt ja loogiliselt esitatud ja töölaud korras. Temalt on meeles ütlus, et see kui struktureeritud ja korrastatud on inimese teadmised ja mõtted, peegeldub tema töölauas. Kuigi Helvi oli enamjaolt tõsimeelne õppejõud, siis õpetajate päeval tema meelespidamine tõi naeratuse talle suule ja erialased situatsiooninaljad ajasid naerma. Näiteks üritasime kursusevennaga leida väljavabandavat põhjendust, miks kompleksühendini viinud reaktsioonivõrrand valesti oli lahendatud – kursusevend pakkus, et tal on ilmselt pliist veetorustik, ja mina, et mul on perekonnanimi lihtsalt valepidi kirjutatud, tagurpidi laboR. Aastaid hiljem, kui olin ise juba samas ülikoolis õppejõud, nägin keemikute ühistel üritustel, et tegemist on teadmiste- ja õppimishimulise inimesega ja seda ka veel kõrges eas. See oli ja on väga inspireeriv. Soovin Helvile õnne tooriumi puhul ja energiat järgmisteks aktinoidideks,“ soovib TLÜ loodus- ja terviseteaduste instituudi nooremteadur ning Helvi endine tudeng Marju Robal.

Saadame ka Tallinna ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi poolt soojad õnnesoovid Helvile.
.