Teadus

Üliõpilaste teadustööde konkursil särasid ka TLÜ tudengite tööd

Kaheksa TLÜ tudengi tööd jõudsid tänavuste üliõpilaste teadustööde konkursi parimate hulka. Riiklikud preemiad anti välja kolmel õppetasemel ja kuues teadusvaldkonnas. Lisaks valdkondlikele preemiatele anti välja kaks tasemete ja valdkondade ülest peapreemiat ja mitmeid eripreemiaid.

Kaheksa TLÜ üliõpilase teadustööd on parimate seas

Haridus- ja teadusminister Jaak Aab tänas konkursil osalenud autoreid ja juhendajaid ning tunnustas neid oluliste ja põnevate teemade uurimisele pühendumise eest. „Tööd näitavad selgelt, kuidas teadus aitab meid igapäevaselt ümbritseva olemust selgitada ning pakub uudseid lahendusi. Loodan, et preemia pälvinud autoritest kujunevad teadlased, kelle töö tulemused näitavad ühiskonnale teaduse ja innovatsiooni olulisust igaühe elus,“ sõnas Aab.

Tallinna Ülikooli üliõpilastest pälvisid preemiad ja tunnustused:

  • Doktorant Mihkel Saluri loodusteaduse valdkonnas konkursitöö „Kasulikud makromolekulid Läänemere punavetikatest: karakteriseerimine, ajalis-ruumiline varieeruvus ja potentsiaalsed rakendused” eest;
  • Magistrant Alland Parman tehnika ja tehnoloogia valdkonnas konkursitöö „Elutähtsat teenust tagavate info- ja kommunikatsioonitehnoloogia teenuste seesttellimine ja väljasttellimine Elering AS näitel” eest;
  • Bakalaureuse üliõpilane Kelly Altoja arsti- ja terviseteaduste valdkonnas konkursitöö „Väikelaste emade tajutud vanemlik kompetentsus ja selle seosed tajutud sotsiaalse toetuse ja depressiivsusega” eest;
  • Magistrant Dana Karjatse-Davidjants sotsiaalteaduste valdkonnas konkursitöö „Terroriorganisatsiooni Dā ͑ iš [IS, ISIS, ISIL] identiteediloome kaliif ʾAbū Bakr al-Baġdādī kõnede näitel” eest;
  • Doktorant Mark Gortfelder sotsiaalteaduste valdkonnas konkursitöö „Sündimuse nüüdisajastumine Eestis: 1850–1899 sündinud naiste individuaalandmete analüüs” eest;
  • Bakalaureuse üliõpilane Krister Kruusmaa humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas konkursitöö „Moritz von Engelhardti ja Friedrich Parrot' reis Krimmi ja Kaukasusse 1811. aastal - Tartu Ülikooli uurimisreiside eelkäija” eest;
  • Magistrant Marina Vahter Välisministeeriumi eripreemia konkursitöö „Moraali alused ja moraaliga seotud emotsioonid poliitilisel areenil Rootsi erakondade avalikkusele suunatud diskursuses” eest;
  • Doktorant Villu Kadakas Muinsuskaitseameti kultuuripärandi valdkonna eripreemia konkursitöö „Harju- ja Virumaa maakirikute arheoloogiline uurimine. Ehituslik kujunemine ja ruumi kasutus hoone alumises tsoonis” eest.

Tänukirja 2020. aasta üliõpilaste teadustööde riikliku konkursil I preemia pälvinud teadustööde juhendajatele rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes pälvis loodus- ja terviseteaduste instituudi lektor Kristiina Uriko, kes juhendas Kelly Altoja tööd. 
 
Tänavu esitati konkursile rekordiline arv ehk 584 tööd kokku 31 ülikoolist, sealhulgas 16 välisülikoolist, kus Eesti tudengid õpivad. Kokku tunnustati sel aastal 105 konkursitööd, neist rahalise preemiaga 77 tööd. See moodustab 13% kõigist laekunud töödest. Konkursi preemiafond oli 79 877,79 eurot ehk 2200 eurot rohkem kui mullu. Seda põhjusel, et eripreemiate andjad otsustasid tööde kõrge kvaliteedi tõttu anda välja rohkem preemiaid. Mõlemad 3600-eurosed peapreemiad pälvisid Tallinna Tehnikaülikoolis kaitstud doktoritööde autorid Peep Pihelo ja Tarvo Vaarmets.

Konkurssi korraldab Eesti Teadusagentuur koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Kõigi preemiasaajate nimekiri asub siin.