Loodusblogi

TLÜ tudengite suvekooli muljed: „High5 projektis osalemine aitas mul ületada uues keskkonnas töötamisega seotud hirme"

Septembrikuus osales TLÜ ökoloogia keskus koos TLÜ digitehnoloogiate instituudiga rahvusvahelises ERASMUS+ KA2 interdistsiplinaarses disainile orienteeritud projektis nimega High5, mis keskendub kõrghariduse innovatiivsele arendamisele. Tallinna ülikoolist osales projektis neli loodus- ja terviseteaduste tudengit ning üks Haapsalu kolledži disainitudeng. Uurisime neilt, kuidas projekt täpsemalt välja nägi ning mis muljed neile suvekoolist jäid.

high5 tallinna ülikool aveiro portugal projekt tudengid jaanus terasmaa

Projekti High5 raames said Portugalis Aveiro linnas kokku viie erineva riigi tudengid, kelle ülesandeks oli Integrated design meetodit kasutades leida lahendus projekti raames ette antud keskkonnaprobleemile. Integreeritud disain põhineb olemasolevatel meetoditel ning lähenemistel, kombineerides erinevaid probleemilahenduse metoodikaid nagu näiteks disainmõtlemine, probleemipõhine õpe, jätkusuutlik areng, ringmajandus, innovatsioonmõtlemine ja ettevõtlusoskused. Programmi eesmärk on muuta kõrgem haridus läbi integreeritud disaini efektiivsemaks, tänapäeva tööturule ning muutuvale maailmale vastavamaks ja loovust soodustavaks.

Aveirosse jõudes jagati tudengid temaatikate järgi gruppideks. Keskkonnakorralduse magistrant Pamela Abreldaali grupp tegeles näiteks jätkusuutliku liikuvuse (Sustainable Mobility) temaatikaga: ,,Minu grupp otsustas tegeleda Aveiro linna ning sellega seotud puuduliku rattainfrastruktuuri ja autostumise probleemiga. Projekti lõpuks tulime välja nii ettepanekutega, mis olid seotud linna rattainfrastruktuuri parandamisega kui ka mobiilirakenduse ideega, mis kujutab endast rattarentimisega seotud teenuse pakkumist Aveiro linnas.”

„Tänu erinevate erialade lõimumisele oli lõpptulemuseks miski, mille potentsiaali meeskonnana ka uskusime."

Vivian Tamm, bioloogiatudeng

Keskkonnakorralduse magistrant Karin Sisaski rühma teema oli seotud hoopis rohelise turismiga: ,,Selgus aga, et innovaatiliste ideede genereerimine ei olnudki väga lihtne, eriti teema puhul, milles keegi meist üleliia pädev ei olnud. Meie idee oli plugin, mida oleks võimalik kasutada populaarsetel reisiplaneerimise veebilehekülgedel (nt Booking, TripAdvisor jms) ning mis teeks kättesaadavaks, rohkem läbipaistvamaks ja atraktiivsemaks rohelise turismi valikud.” 

DSCF6874

Keskkonnakorralduse magistrant Karin (paremal) tiimiga oma grupitööd esitamas.

„High5 projektis osalemine aitas mul ületada uues ja võõras keskkonnas töötamisega seotud hirme."

Pamela Abreldaal, keskkonnakorralduse magistrant

Bioloogiatudeng Vivian Tamm kirjeldab enda grupiprojekti kõige suuremat väljakutset: ,,Kuna projekti väljund seisnes innovaatilise lahenduse leidmises enda meeskonna püstitatud probleemile, siis oli minu jaoks suurimaks väljakutseks ehk just see "innovaatilisus", "tiimi niši leidmine" ning "mõtlemine väljaspool kasti", mis valmistas algul üksjagu peavalu. Aga tänu erinevate erialade lõimumisele oli lõpptulemuseks miski, mille potentsiaali meeskonnana ka uskusime.”

Mitme tudengi jaoks oli suvekoolis osalemine esimeseks rahvusvahelise projekti kogemuseks. Küsisime Pamelalt, miks ta otsustas selle sammu astuda: ,,Minu otsus oli tingitud soovist tulla välja oma mugavustsoonist. Enne High5 projekti puudus mul rahvusvahelises projektis osalemise kogemus ning veel enam puudus mul kogemus minna välismaale seoses projektis osalemisega. High5 projektis osalemine aitas mul ületada uues ja võõras keskkonnas töötamisega seotud hirme ning aitas ka näha, et erineva taustaga inimesed võivad välja tulla väga innovaatiliste lahendustega.” 

Keskkonnakorralduse magistrant Liisabet Naaris kirjeldab enda jaoks täiesti uudset kogemust järgmiselt: ,,Oli väga huvitav ja arendav kogemus töötada rahvusvahelises tiimis ja töötada koos nii erineva taustaga inimestega. Kõige meeldejäävam on kindlasti koos projektiliikmetega veedetud aeg ja väärtustan uusi tutvusi väga. Projekti plussiks oli kindlasti ka asukoht. Aveiro linn, kus projekt toimus, on väga ilus ja pakkus palju põnevat avastamist. Olen väga õnnelik, et otsustasin projektis osaleda ja saadud teadmised ja kogemused tulevad kindlasti tulevikus kasuks.” 

IMG 20210922 160447

Tallinna ülikooli tudengid projektikaaslastele Eestit esitlemas.

Kui teised projektis osalenud TLÜ tudengid õpivad loodus- ja terviseteaduste instituudis keskkonnakorraldust ja bioloogiat ning on harjunud päris tihti jätkusuutlikkusest ja ringmajandusteemadest rääkima, siis Haapsalu kolledži disainitudeng Marilyn Rumbergile tuli projekti ajal oma vähene teadlikkus meie keskkonnast ja probleemidest suure üllatusena. Tema otsustas projektis osaleda tänu suurele huvile ringmajanduse, jätkusuutlikku elustiili ja tootedisaini vastu. Aveiros oli võimalik Marilynil rahvusvahelises tiimis läbi integreeritud disaini protsessi tegeleda jätkusuutlikkuse probleemidega ning selle kaudu oma teadmisi lihvida.

„Olen väga õnnelik, et otsustasin projektis osaleda ja saadud teadmised ja kogemused tulevad kindlasti tulevikus kasuks."

Liisabet Naaris, keskkonnakorralduse magistrant

Bioloogiatudeng Vivian Tamm võtab projekti kõrghetked kokku järgmiselt: ,,Minu jaoks oli High5 projekt suuresti loomingulisust ja meeskonnatööoskust edendav ja väga huvitav oli neid kahte oskust omavahel ühendada ning endas arendada. Meeldivaim osa projektist oli tutvumine mitmest eri rahvusest pärit tudengitega ning eriti nende tudengitega, kellega terve nädala vältel ühise meeskonnana sama eesmärgi nimel koostööd tegime. Kuna veetsime iga päev mitmeid tunde koos ning käisime ühiselt lõunatamas ja ka kohalike vaatamisväärsustega tutvumas, kasvasime lähedasteks ning oleme jätkanud suhtlust igapäevaselt ka nüüd, pärast projekti. Olles praegune bioloogia tudeng ja tulevane mereteadlane, oli väga meeldejäävaks hetkeks ka esmakordne ujumine ookeanis. Olin Aveiros käinud ka varem, kuid oli suur rõõm seda väikest ja värviküllast asulat taas külastada ja näha külastajana seda, mis eelmine kord jäi nägemata. Lahkusin Portugalist ühe rahvusvahelise kogemuse ja mitme uue sõbra võrra rikkamana ja nii lihtsalt ongi Portugalist saanud üks mu lemmikumaid riike maailmas.”

242397007 1492894427727930 3271998262306950301 n

Atlandi ookean, rand Aveiros. Foto: Vivian Tamm

Tallinna Ülikoolis on projekti koordinaatoriks ökoloogia keskus, kus antud projektiga tegelevad Jaanus Terasmaa ning tudeng Maris Morel, kaasa lööb ka Triinu Jesmin haridustehnoloogia keskusest digitehnoloogiate instituudist

High5 kohta leiab lisainfot projekti kodulehelt.