Teated

Käib kestliku arengu kampaania „Mina hoolin“

30. oktoobrist 13. novembrini on Tallinna Ülikoolis käimas kampaania „Mina hoolin“, mis innustab inimesi nägema kestliku arengu eesmärke meie igapäevaelu lahutamatu osana.

Kestlik areng

Möödunud aastal moodustati Eestis koalitsioon Kestliku Arengu Heaks, mis ühendab asutusi ja ettevõtteid kõikidest sektoritest, kes soovivad mõjutada ja kujundada poliitilisi, ühiskondlikke või isiklikke otsuseid nii, et need toetuksid kestlikkuse printsiipidele. Koalitsiooniga on liitunud ka Tallinna Ülikool.

FB_banner6.png

Täpsemat infot kõikide alateemade ja juhiste kohta saab kampaania lehelt: minahoolin.ee

„Mina hoolin“ on koalitsiooni esimene ühine kampaania, millega tutvustatakse kuute kestliku arengu eesmärki läbi eesti inimeste argielu puudutavate küsimuste. Esile tõstetud globaalsed probleemid on vaesus, nälg, tervis, haridus, tarbimine ja vesi. "Mina hoolin" kampaania kodulehel on olemas lihtsaid juhiseid, kuidas igaüks meist saab nende eesmärkide saavutamisse panustada.

Aastal 2015 võeti ÜRO poolt vastu 17 kestliku arengu eesmärki (Sustainable Development Goals) mida kõik riigid, ettevõtted ja inimesed peaksid järgima selleks, et maailm oleks õiglasem ja jätkusuutlikum. Kestlik areng tähendab tasakaalu leidmist inimestele heaolu loomise ja planeedi piiratud ressursside vahel. Kestliku arengu eesmärgid kehtivad kõikide riikide erinevatele tasanditele: valitsustele, ettevõtjatele, vabaühendustele, haridusasutustele ja kodanikele.   

Täpsemat infot kõikide alateemade ja juhiste kohta saab kampaania lehelt: minahoolin.ee