Aktuaalne

TLÜ teadlased: Eesti saared võiksid olla osa õiglase ülemineku programmist

Ida-Virumaa kõrval võiksid Lääne-Eesti saared olla osa Euroopa Liidu õiglase ülemineku programmist, et tegeleda mõtestatult mereplaneeringu ja potentsiaalset meretuuleparkide rajamisega.

Rand

Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi teadurite Anu Printsmanni ja Tarmo Pikner kirjutavad Postimehes, et mereplaneering ja meretuuleparkide ettevalmistus on kui ühisvara ja avalik hüve, sest see võimaldab luua Eestis puhtamat energiat kui näiteks põlevkivist.

Ehkki mereäärsed omavalitsused on hakanud üha selgemalt tunnetama mere ja rannaalade seost ühiskondlike muutustega, siis on tekitanud meretuuleparkide rajamine ka vastuseisu. Seda eelkõige avamere tuuleparkide ruumiliste lahenduste ja intiimsete kohatähenduste tõttu.

Niisiis leiavadki Pikner ja Printsmann, et rohepööre puudutab otseselt mereäärsete omavalitsuste inimesi ja keskkonnaväärtusi, mistap teevad teadurid ettepaneku, mille kohaselt võiksid Lääne-Eesti saared olla osa õiglase ülemineku programmist.

Loe kogu artiklit Postimehes