Pressiteated

Tallinna Ülikool alustas koolilaste kuulmisteravuse uuringuga

Viimaste aastakümnete jooksul on audioloogid ja kõrvaarstid täheldanud üha enam noorte kuulmisteravuse langust. Eestis puudub ülevaade, kui suures ulatuses esineb kuulmislangust siinsetel noortel. MTÜ Audiere finantstoetusel alustas Eesti Audioloogia Selts koostöös Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli Kliinikumi kõrvakliinikuga noorte kuulmisteravuse uuringut.

kõrvaklappidega tüdruk

Uuring startis käesoleval nädalal Keila Koolis ja selles osalevad 9. klassi õpilased. Kokku testitakse üle terve Eesti vähemalt tuhandet koolinoort.

Projekti käigus viivad spetsialistid koolides läbi audiomeetrilise sõeluuringu. Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi eksperimentaalpsühholoogia labori projektijuht Avo-Rein Tereping selgitab, et õpilaste kuulmistundlikkust määratakse standardse audiomeetrilise protseduuriga, mis kestab iga inimese puhul kuni 10 minutit. Selle käigus mõõdetakse õpilaste kuulmistundlikkust erinevatel helisagedustel.

Täita tuleb ka küsimustik muusika kuulamisharjumuste ja tugeva heliga kohtades viibimise kohta. „Pärast audiomeetrilist testi saab õpilane info oma kuulmisteravuse kohta. Kui mõnel avastatakse oluline kuulmislangus (30 detsibelli ja enam), siis informeerime sellest lapsevanemaid,“ kinnitab Tereping. Terepingu sõnul kinnitavad välismaised uuringud, et kõrvaklappidega muusika kuulamisel keskmiselt üle kolme tunni päevas suureneb kuulmislanguse risk oluliselt. Ta lisab, et teistes riikides tehtud uuringud kinnitavad, et kuulmislangus või tinnitus (kohin või vile kõrvades) esineb 10–13 protsendil noortest.

„Üheks kuulmist kahjustavaks teguriks on saanud muusika kuulamine väga suure valjusega. Kontsertidel, eriti rokkmuusika puhul, samuti diskoteekides ulatub helitase sageli 95–110 detsibellini. Niisugune valulävele (120 detsibelli) lähedase helitasemega muusika võib tekitada kuulmislanguse juba 15–30 minutisel kuulamisel,“ kinnitab ta.

Enne erinevaid protseduure saavad kõik uuringus osalevad koolid kuulda 45-minutist loengut kuulmiskahjustustest ja kuulmishügieenist, et kuulajad oskaksid ise hoiduda valjudest helidest tingitud kuulmiskahjustustest. Lõuna-Eesti koolides viib uuringu läbi TÜ Kliinikumi kõrvakliiniku audioloog Sandra Vill.

Uuringu käigus ei fikseerita õpilaste isikuandmeid ega seostata tulemusi konkreetsete lastega, klassidega ega kooliga. Kogutud andmed töödeldakse statistiliselt üldistatuna.

Nii Haridus- ja Teadusministeeriumi kui ka Eesti Tervise Arengu Instituudi teadusdirektori Toomas Veidebaumi hinnangul on seda tüüpi uuringu läbiviimine tervitatav ning ministeeriumi poolt on uuringu läbiviimiseks heakskiit antud. Projekti „Kooliõpilaste kuulmisteravuse uuring“ rahastab MTÜ Audiere. See valmib Eesti Audioloogide Seltsi, Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli Kliinikumi kõrvakliiniku koostöös. Projekt algas 2019. aasta novembris ja see kestab järgmise aasta maini. 

Tallinna Ülikoolis on valminud ka veebipõhine test, milles kõik saavad oma kuulmisteravust hinnata. 

Vaata ka 13. novembri õhtul Aktuaalses Kaameras uuringu kohta ilmunud uudist