Uus doktoriõppekava komplekssed süsteemid loodusteadustes sai HTM-i heakskiidu

18. juunil 2020. aastal kiitis Haridus- ja teadusministeerium heaks Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi poolt kureeritava uue doktoriõppekava komplekssed süsteemid loodusteadustes.

Komplekssed süsteemid loodusteadustes doktoriõppekava

Komplekssed süsteemid loodusteadustes doktoriõppekava kujundamisel on lähtutud loodusteadusliku doktoriõppe korraldamise rahvusvahelistest tavadest ja eesmärkidest ning see on loodud analüütilise biokeemia, füüsika ja ökoloogia doktoriõppekavade ühendamisel üritades suurendada erinevate suundade kokkupuutepunkte.

Õppekava on suunatud doktorantidele, kel on soov tegeleda ökoloogia, hüdroökoloogia, biokeemia, süsteemibioloogias kitsamalt, kuid ka looduteadustes laiemalt uuritavate komplekssete süsteemidega nii eksperimentaalsel tasemel kui ka neid teoreetiliste matemaatilis-füüsikaliste mudelitega analüüsides.

Vastuvõtt sellel õppekaval õppimiseks algab järgmisel 2021. aasta vastuvõtuperioodil. Vastuvõtutingimused avaldatakse hiljemalt jaanuaris 2021. Õppekava ise on avalik ja leitav õppeinfosüsteemist (kood MLKBD.LT).

Komplekssed süsteemid loodusteadustes doktoriõppekava kuulub loodusteaduste, matemaatika ja statistika õppekavarühma. Õppekava kuraator on professor Tõnu Laas.