Tudengiblogi

Ajaplaneerimine – kuidas aega juurde tekitada?

Ülesanded kuhjuvad, tähtajad mööduvad, millegagi ei jõua põhjalikult tegeleda, rahulolematus süveneb? Aega on võimalik juurde võita, kui õpid seda efektiivselt kasutama. Efektiivne ajakasutusoskus aitab sul olulised asjad õigeks ajaks ära teha ning stressi vältida.

Ajaplaneerimine – kuidas aega juurde tekitada?

 

1 . Uuri, kuidas sa oma aega kasutad:

kuidas aega planeerida
 

 • Märgi nädala jooksul üles, millega sa tegeled ja kui palju need tegevused aega võtavad;
 • pane kirja nii kohustused (õppimine, tööl käimine jms) kui vabaajategevused (trenn, teleka vaatamine, arvutis olemine, pidutsemine, puhkamine jms);
 • Kui oled krooniliselt ajahädas, vähenda vabaaja-tegevusi või nendele kuluvat aega.
 • Mõtle, kas kasutad õppimisele pühendatud aega efektiivselt või jääd vahepeal sõpradega lobisema või internetiavarustesse hulkuma?

2. Pane kuupäevaliselt kirja kõik oma kohustused:

 • Märgi üles kodutööde tähtajad, ettekanded, eksamid jms;
 • kasuta ülesmärkimiseks ühte kindlat kohta (märkmik, kalender, telefon, arvuti vms);
 • iganädalane „to-do“ nimekiri– iga nädala lõpus tee nimekiri tuleva nädala kohustustest;
 • kontrolli ajakava iga päev, vajaduse korral tee parandusi.

3. Hinda, kui palju aega kulub iga kohustuse täitmiseks:

 • Lähtu oma varasemast kogemusest;
 • küsi nõu vanema kursuse tudengilt või tuutorilt.

4. Sea endale varasemad tähtajad:

 • See annab ootamatuste korral varuaja, et kohustustega õigeks ajaks valmis saaksid.

5. Pane kohustused tähtsuse järjekorda:

 • Mõtle, millega pead kõigepealt tegelema ja mis kannatab oodata.

6. Planeeri ka oma vabaajategevusi:

 • Märgi üles, millal lähed trenni, kohtud sõpradega, käid peol vms.

7. Tunnusta end täidetud kohustuste eest (eduelamus!):

 • Tõmba täidetud kohustus nimekirjast maha või märgi selle järele pluss;
 • tunnusta ja premeeri ennast.

8. Ütle vajadusel "ei":

 • Kui kohustusi kujub liiga palju, siis võib palju abi olla edukast enesekehtestamisest.
 
Vaata ka:
Õppimine kõrgkoolis. Tudengi käsiraamat. K. McMillan, J. Weyers. SA Archimedes, Ajajuhtimine.ee või inglise keelset juhendmaterjali LBCC - Organizing Your Study Time - Part 1.
Artikkel on võetud Tudengiveebist.