ELU projekti edulugu

ELU projekti „Tallinna Ülikooli mäluüksused online-meedias nähtavaks!“ raames valmis tudengitel hulgaliselt TLÜ mäluüksuseid tutvustavaid materjale.

Nõukogude aja klassiruum

Projekti „Tallinna Ülikooli mäluüksused online-meedias nähtavaks!“ võib lugeda edukalt lõpetatuks! Selle tulemina väärib teiste seas esiletõstmist ülikooli viit mäluüksust (Akadeemiline raamatukogu, Arheoloogia teaduskogu, Eesti pedagoogika arhiivmuuseum, Juri Lotmani semiootikavaramu, ülikooli muuseum) tutvustav video, uudislugu Arheoloogia teaduskogu luukogu kolimisest uude hoidlasse, Eesti pedagoogika arhiivmuuseumi muuseumitundide tutvustus, TLÜ mäluüksustes praktika sooritamise võimalusi tutvustava voldiku sisend, mis sai ülikooli kujundaja Kristjan Kalde ja TLÜ muuseumi projektijuhi Kristiina Oppi professionaalse käe all lõpliku vormi. Kuigi projekt lõppes sügissemestriga, olid üliõpilased Sten Markus Laht (informaatika) ning Grete Allandi (sotisaalpedagoogika ja lastekaitse) valmis tutvustama kaastudengitele ülikooli mäluüksususi ja neis praktika sooritamise võimalusi veel ka reedel toimunud praktikamessil. Messiks valmis ühtlasi mäluüksusi tutvustav roll up. ELU projekti vedas Veronika Varik Eesti pedagoogika arhiivmuuseumist.

Kevadsemestrile lähevad ülikooli mäluüksused vastu uue ELU projektiga "Tallinna Ülikooli mäluüksused muuseumiööle".

MÄLUÜKSUSI TUTVUSTAV VIDEO

MÄLUÜKSUSI TUTVUSTAV VOLDIK

MÄLUÜKSUSTE ROLL-UP