Õppejõu teadusELU on kasvanud ülikoolideüleseks uurijate võrgustikuks

Õppejõu teadusELU võrgustikus osalevad sel sügisel lisaks meie ülikooli uurijatele õppejõud Tartu Ülikoolist, Tehnikaülikoolist, Kunstiakadeemiast, Tartu Tervishoiu Kõrgkoolist, samuti kolleegid Zürichi Pedagoogilisest Kõrgkoolist ning Durhami Ülikoolist. Võrgustiku eesmärgiks on anda välja kõrgharidusuuringute kogumik õpetamise ja organisatsiooni arendamiseks.

koostöövõrgustik

Võrgustiku liikmed sõnastasid lähteülesandena erinevaid väljakutseid, mida hakatakse kogumikuga lahendama. Nimelt muutused õpetamises ei leia aset, kui need toimuvad ainult õppejõu individuaalses tegevuses ega pole jagatud. Õppejõud teadvustavad, et õppija on muutunud, aga kuidas toetada õppejõu kohanemist? Kuidas formaalharidus ei takistaks õppija õppimist ning kuidas anda õppijale tagasi õppimisrõõm? Kuidas õpetamine ja õppimine ülikoolis oleks inspireeriv ning kuidas arendada tulevikuoskusi? Ühelt poolt on oluline võti õppejõudude koostöö: sh kooskirjutamine, koosloomes õpetamisele-õppimisele uute tähenduste otsimine. Teisalt on muutuseks vajalik eri osapoolte kaasatatus, sh on oluline luua koostöötingimused organisatsiooni tasandil. Nendele probleemidele otsitakse kogumikus ka teaduspõhiselt lahendusi.

 
Kogumikku koondatakse erinevates kõrgkoolides tehtud uuringuid, et jagada kogemusi ja praktikaid, ajendada lugejat otsima töötavaid lahendusi. Artiklitega soovitakse inspireerida oma õpetamise arendamisest huvitatud õppejõude ja professionaalse arengu toetajaid selleks, et viia läbi uurimusi koosloomes eri teadusvaldkondade esindajate ja hariduse sidusrühmadega (nt akadeemilised ja mitteakadeemilised töötajad, tegevõpetajad, üliõpilased).