TLÜ blogi

Saku ja Kiili päevakeskuste eakad aitasid luua e-õpivahendit „Meedianutikad eakad“

2022. aasta sügissemestril valmis Tallinna Ülikooli ELU (Erialasid lõimiv uuendus) projekti „Meediapädevuse e-õpivahendite loomine. Vol.2“ raames meedia- ja digipädevuse e-õpivahend „Meedianutikad eakad“.

foto kokkusaamsiest Saku päevakeskuses

Meediapädevus on oluline oskus, mis aitab teadlikult ja kriitiliselt hinnata meieni jõudvat infot ning
vahet tegema, kas see info on õige või vale.

Projekti eesmärgiks oli luua ja testida meediapädevuse õpetamise kaasaegseid lahendusi, kasutades
selleks digikeskkonda koolitusmaterjalide loomiseks mõeldud tarkvaralahendust H5P, ning mis
võimaldab luua erinevat tüüpi interaktiivseid ülesandeid.

Eakatele mõeldud õpivahendi jaoks valiti branching scenario (hargnemisstsenaarium), mis võimaldab
luua teekonda kasutaja vastuste põhjal suunates teda erinevatele radadele.

E-õpivahendi loomisel olid abiks Saku ja Kiili Päevakeskused, kus käidi eakatega enne õpivahendi
loomist vestlemas ning hiljem juba õpivahendit testimas.

Esialgu tunti huvi, kui paljud eakad digivahenditega kokku puutuvad ja milliseid tegevusi nad veebis
teevad. Saadud info põhjal hakati looma õpivahendit, mille käigus otsiti sobivaid näiteid meedias
levinud valeinfo kohta ning e-postkastidesse saabunud petukirjade kohta. Kursust illustreerivad
videod, kuhu on lisatud küsimusi, mille abil saab kuuldut ja nähtut kinnistada.

E-õpivahendi valmides käidi kasutajatesti tegemas kõigepealt Kiili päevakeskuses, kus testijad andsid
head tagasisidet muutmist vajavate osade kohta ning Saku päevakeskuses tehti test juba sisseviidud
parandustega. Saku testija hinnangul e-õpivahendi kasutamine keeruline ei olnud ning ta arvas, et
selliseid e-õpivahendeid on eakatele vajalikud küll.

E-õpivahend „Meedianutikad eakad“

Kõik "Meediapädevuse e-õpivahendite loomine. Vol.2“ projekti käigus valminud tööd