TLÜ blogi

Tallinna Ülikool – miks ja kuidas?

Tallinna Ülikooli, väga paljude erialadega õppe- ja teadusasutuse siht on olla targa eluviisi eestvedaja Eestis.

bfm maja

Värskes Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia ülikoolide edetabelis paikneme 400 kolleegi-konkurendi seas 71. kohal. Mitmed teised edetabelid lubavad aga väita, et kuulume 5% maailma parimate ülikoolide hulka. 
TLÜ-s õpib 7000 üliõpilast, viimastel aastatel on iga kümnes neist olnud välistudeng. Aastal 2021 saab kandideerida 39 bakalaureuse-, viie rakenduskõrghariduse-, 61 magistri- ja 13 doktoriõppe õppekavale. Valdav osa õppekavadest on ingliskeelsed. 

Eestikeelsetel õppekavadel õppimine on tasuta, kui tudeng täidab tasuta õppe nõudeid, võõrkeelsetel õppekavadel on määratud semestritasu. Neile, kes tudengina õppida ei saa või ei soovi, pakutakse avatud õppe võimalust. Õpilaste koolitamise ning neile ülikooli tutvustamisega tegeleb aga Õpilasakadeemia. 

Bakalaureuse- ja magistriõppesse võetakse tudengeid avaliku konkursi korras vastu kord aastas. Tänavu algab avalduste vastuvõtt 21. juunil ja lõpeb 1. juulil. Avalduse saab kandidaat infosüsteemis SAIS esitada kuni kahele konkursile.

Bakalaureuseõppesse kandideerijatel peab olema kas gümnaasiumi või kutsekeskkooli lõputunnistus. Kandideerimiseks vajalike riigieksamite tulemuste miinimum peab olema vähemalt 40 palli. Balti filmi, meedia ja kunstide instituudis, Haridusteaduste instituudis ja Loodus- ja terviseteaduste instituudis riigieksamite sooritamist vastuvõtu tingimuseks ei seata. Magistriõppe puhul on nõutav bakalaureusekraad või rakenduskõrgharidusõppe diplom.

Igal õppekaval on sisseastumiseksam, mis toimub vahemikus 5. - 14. juuli. Eksamite kirjeldus, vorm ning ajakava pannakse ülikooli kodulehele hiljemalt 30 päeva enne avalduste esitamise algust. 

Õppekohad täidetakse sisseastumiseksamite tulemuste põhjal paremusjärjestuse alusel vastavalt õppekohtade või lävendi ületanute arvule. Vastuvõetute nimekiri avaldatakse SAISis. 

Õppetöö on Tallinna Ülikoolis jaotatud seitsme akadeemilise üksuse vahel, need on: Balti filmi, meedia ja  kunstide instituut, Digitehnoloogiate instituut, Haridusteaduste instituut, Humanitaarteaduste instituut, Loodus- ja terviseteaduste instituut, Ühiskonnateaduste instituut ning Haapsalu kolledž. Ülikooli akadeemiline üksus on ka Akadeemiline Raamatukogu, mille kasutuskogu suurus on ligi 2,6 miljonit eksemplari.

Tallinna Ülikool on ka roheline ülikool. See tähendab, et meie ülesanne on tõsta ühiskonna teadlikkust keskkonnasäästlikust eluviisist ning pakkuda selleks vajalikke oskusi. Ülikooli linnakus ja selle ümber on mitmeid rattaparklaid.

Tallinna Ülikool on asutatud aastal 2005, aga tema juured ulatuvad aastasse 1919, mil pandi alus Tallinna Õpetajate Seminarile. Ülikooli rektor on maist 2021 professor Tõnu Viik. 

Õppekavadega saad lähemalt tutvuda https://www.tlu.ee/erialad
Ülikooli hoonetega saad lähemalt tutvuda http://virtuaaltuur.tlu.ee/