Tallinna Ülikool on välja kuulutanud avaliku konkursi inglise keele õpetaja ametikoha täitmiseks 01.09.2023 Kandideerimiseks vajalikud dokumendid.

Ametikohale kandideerimise tähtaeg on 03.04.2023 (kaasa arvatud) keskkond RECRUR kaudu.

Akadeemiline üksus: Humanitaarteaduste instituut / Akadeemiline suund: Lääne-Euroopa uuringud

Ametikoha üldkirjeldus: Inglise keele õpetaja töö on õpetada kõrghariduse esimesel kahel astmel praktilist inglise keelt; juhendada kõrghariduse esimese astme üliõpilasi ning osaleda teadus- ja arendustegevuses.

Kandidaadile esitatavad nõuded: Kandidaat peab vastama töösuhete eeskirja lisas nr 8 toodud õpetaja ametikoha nõuetele. Kandidaat peab olema kaitsnud magistrikraadi või sellega võrdustatud kraadi inglise keele või kasvatusteaduste (spetsialiseerumisega inglise keeles) alal. 

Erialase kogemuse nõuded: Ametikoht eeldab kogemust praktilise inglise keele õpetamisest kõrgkoolis või mõnes muus õppeasutuses (A1–C1 tase), teadmisi võõrkeele omandamisest ja keeleõppemetoodikast.

Tööülesanded: Vastavalt töösuhete eeskirja lisadele nr 1 ja 8 kuulub tööülesannete hulka ennekõike praktilise ning erialase inglise keele (A1–C1 tase) õpetamine, samuti üliõpilastööde hindamine ja tagasisidestamine; bakalaureuseastme üliõpilaste juhendamine; üliõpilaste koolipraktika juhendamine, osalemine ainevaldkonna õppearendustegevuses, üliõpilaste vastuvõtu- ja lõputööde kaitsmiskomisjonides ning töökoha üksuse administratiiv- ja arendustegevustes.

Keeleoskus: inglise keel vähemalt C1-tasemel.

Töölepingu algus: 01.09.2023. Täpne tööleasumise aeg ja lepingu tingimused lepitakse kokku konkursivõitjaga / Koormus: 1,0 / Töötasu: kokkuleppel vastavalt töötasustamise eeskirjale / Töö tegemise asukoht: Tallinn

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid keskkond Recrur kaudu hiljemalt 03. aprilliks 2023 (kaasa arvatud). Valimiste protseduur ja konkursi ajakava

Töölepingu algus: 01.09.2023 / Koormus: 1,0 / Töötasu: kokkuleppel vastavalt töötasustamise eeskirjale / Töö tegemise asukoht: Tallinn

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid keskkond RECRUR kaudu hiljemalt 03. aprilliks 2023 (kaasa arvatud). Valimiste protseduur ja konkursi ajakava

Lisainformatsioon: korralduslikud küsimused konkurss@tlu.ee, väljakuulutatud ametikohta puudutavad sisulised küsimused Lääne-Euroopa uuringute akadeemilise suuna juht dotsent Mari Uusküla, mari.uuskula@tlu.ee

 

Kuulutus inglise keeles (Teacher of English language)