Teade

Algas avalduste vastuvõtt Tallinna Ülikooli avatud õppesse ja mikrokraadide õppekavadele

17.  jaanuarist kuni 7. veebruarini saab esitada avaldusi avatud õppesse 2021/22 õppeaasta kevadsemestriks. Kontaktõpe algab 7. veebruarist.

õppur vaatab ekraani

Tallinna Ülikooli avatud õpe võimaldab paindlikku õppimiskoormust, valida enese täiendamiseks üksikuid õppeaineid või omandada terve kõrvaleriala.

Avatud õpe sobib täiskasvanule, kes soovib sisukat ja tõsiseltvõetavat täienduskoolitust või noorele, kes veel otsib seda õiget oma eriala. Pakutavad õppekavad on loodud bakalaureuse või magistritaseme ainetest, kuid õppimiskoormus on paindlikum kui õppimine üliõpilasena. Õppetöö algab tavaliselt septembris, kuid mõne õppekava läbimist saab alustada ka jaanuari lõpus ehk kevadsemestril. 

Alates 2021/22. õppeaastast pakub Tallinna Ülikool mikrokraadi õppekava järgi õppimise võimalust. Mikrokraadi õppekava on pikem tervikliku sisuga täiendusõppekava, mis on loodud ühe või mitme tasemeõppekava ainete baasil või eraldiseisva täiendusõppena. Mikrokraad võimaldab paindlikult ning tööturu ja ühiskonna vajadusi arvestades omandada valitud erialane pädevus ühes kitsamas valdkonnas. Mikrokraadi õppekava maht on 12-30 EAP ja omandamise kestvus 1 kuni 3 semestrit.

Mikrokraadi omandamine on paindlik õppimisviis, mis võimaldab kiiresti reageerida tööturu vajadustele, ühendada õpingud ja töö. Mikrokraadi puhul on tegu kursuste komplektiga, mis annab mingi uue pädevuse ja sellega suutlikkuse keerulisel ajal tööturul paremini toime tulla.

Täpsem info, millistele mikrokraadi õppekavadele saab avaldusi esitada: https://www.tlu.ee/mikrokraad

Täpsem info avatud õppes õppimise võimaluste kohta: https://www.tlu.ee/avatud

Lisainfo: Marge Kõrvits, avatud õppe peaspetsialist, marge.korvits@tlu.ee