Teade

Avatud akadeemia tunnustas koolitajaid ja koostööpartnereid

Aasta Koolitusjuht 2018 Riina Stahl
Aasta Koolitusjuht 2018 Riina Stahl
Ülikool tunnustab igal aastal elukestva õppe valdkonna edukamaid töötajaid, meeskondi ja partnereid, sel aastal anti tunnustused kätte 18. märtsil toimunud Tallinna Ülikooli Päeva pidulikul aktusel. Tunnustused andsid üle arendusprorektor loometegevuse ja koostöösuhete alal Andres Jõesaar ja avatud akadeemia juhataja Katrin Männik.
TUNNUSTUSED

Aasta Koolitaja 2018 on Haridusteaduste instituudi teadur Grete Arro, tantsu- ja liikumisteraapia õppejõud Mari Mägi ja Haapsalu Kolledži haridustehnoloogia teemade koolitaja Airi Aavik. Aasta Sisekoolitajaks valiti õppeosakonna väliskülalisüliõpilaste koordinaator Ingrid Hinojosa, kes sisekoolitajana õpetab inglise keelt. Aasta Koolitusjuht 2018 on Haridusteaduste instituudi Õpetajate Akadeemia koolitusjuht Riina Stahl (pildil), kes kolleegide sõnul reageerib kiirelt ja asjatundlikult kõigile huvilistele ning enamikel juhtudel saab huvist ka konkreetne koolitus. Avatud akadeemia avatud õppe spetsialisti Marge Kõrvitsat autasustas rektor  Tallinna Ülikooli tänukirjaga kauaaegse töö ja panuse eest ülikooli arendamisel.

Aasta Koolitustegu 2018 tunnustusega pärjati täienduskursus „Klassiõpetaja I kooliastmes" ning üld- ja kutseharidusasutuste õppejuhtidele suunatud arenguprogramm „Juhtimine õppimist toetavas koolis". Aasta Koolituspartner 2018 nimetusega tunnustati kolme koostööpartnerit - MTÜ Hooling koostöö eest hariduse valdkonna koolituste läbiviimisel, Telia Eesti AS koostöö eest kirjaliku kommunikatsiooni koolituste valdkonnas ja Eesti Asenduskodu Töötajate Liit koostöö eest „Noortelt noorele" tugiisiku koolituse ettevalmistamisel ja läbiviimisel.

POPULAARSED KOOLITUSED

Üheks populaarsemaks koolituseks 2018. aastal oli kursus „Andmekaitsespetsialisti pädevus”, mida osalejad hindasid ajakohaseks ja väga hea praktilise väärtusega koolituseks, kus saab ohtralt kasulikku infot.

Koolitust „Kaamera ees esinemise võlu ja valu” hindasid osalejad samuti kõrgelt just praktiliste kogemuste saamise tõttu. Kaamerasse rääkimine ning intervjuu professionaalse teleajakirjanikuga ja võimalus kaamera ees erinevaid olukordi läbi mängida andis paljudele enesekindlust ja hajutas hirmu intervjuude andmise ning avalike esinemiste ees. Koolitusel „Režii. Valgus. Kaamera.” meeldisid osalejatele elulised näited ning see, et sai ise kõike proovida.

Arengut toetav juhendamine ja tagasiside praktika protsessis” kursusel osalejad pidasid oluliseks, et praktikajuhendaja oskaks praktikanti oma rollist lähtuvalt õigesti juhendada ning tagasisidestada ja seda rolli koolitus ka täitis. Koolitus „Eesti keele õpetamine vene õppekeelse lasteasutuse rühmas” andis Eesti lasteaednikele juurde paarsada uut kolleegi, kes on valmis neid eesti keele õpetamisel toetama. Kiire täituvusega kursused olid „Eelkoolipedagoogika” ja Loov lasteaiaõpetaja” ning neile koolitustele on alati lausa ka ootejärjekord.  Koolitusel „Ülevaade õppimisstrateegiatest ja õpimotivatsiooni olemusest” osalejad hindasid võimalust  tõsta oma erialaseid teadmisi, sest uuenenud õpikäsitus nõuab ka põhjalikumaid teadmisi õppimisstrateegiatest ja õpimotivatsiooni olemusest.

Suure populaarsuse ja väga hea tagasisidega on läbi aegade olnud koolitus „Kirjalik kommunikatsioon: ladus eneseväljendus ja korrektne eesti keel", kus õpitakse koostama selge ülesehitusega kantseliidivabu tekste ja e-kirju, mis on ladusa sõnastusega, keskenduvad ainult olulisele, on viisakad ning keeleliselt korrektsed. Väga kiirelt täitusid grupid praktilisele koolitusele „Kõne ja hääle treening“, kus osalejad said praktilisi näpunäiteid hääle optimaalseks kasutamiseks, hoidmiseks ja kaitsmiseks.

Tark treener loengusari tõi kokku üle 1000 kuulaja ja väga populaarsed olid ka spordipsühholoogia valdkonna koolitused.

Lisaks korraldati koostöös Tallinna Ettevõtlusametiga avatud akadeemia seminare ettevõtetele, ettevõtlusõppega seotud koolitusi Edu ja Tegu ning Start-Up Passion programmide raames, samuti hulgaliselt võõrkeele kursuseid läbi rahvusvahelise eksamikeskuse. Populaarsed olid ka Täiskasvanud Õppija Nädala raames nii ülikoolis kui ka ettevõtetes toimunud koolitused, mida korraldati koos Eesti Personalijuhtimise Ühinguga PARE.

Koostöös Eesti Kaubandus - Tööstuskojaga osaleb ülikool EUCEN poolt juhitavas projektis ApprEnt, mis aitab kaasa töökohapõhise õppe arendamisele kõrghariduses. Projekti eesmärk on arendada töökohapõhist õppe- ja praktika pakkumise võimalusi ning luua tugevad koostöövõrgustikud kõrgkoolide ja ettevõtete vahel.

TÄIENDUSÕPE ARVUDES

Tallinna Ülikooli täiendusõppes osales 2018. aastal kokku 12 226 õppijat, lisaks u 2000 avatud akadeemia ja teistel lühiloengutel osalejat. Rahvusvahelise eksamikeskuse kaudu sooritas keele- või erialatesti 1271 inimest, keelekursustel ning eksamiks ettevalmistavatel kursustel osales 95 inimest.

Kokku toimus 2018. aastal Tallinna Ülikoolis 738 koolitust, kursust ja seminari.

Tallinna Ülikooli Päeva pildigalerii.

 

Kontakt: koolitus@tlu.ee