Koolitus

Rohepöörde juhtimise mikrokraadiprogramm annab organisatsioonidele võimaluse edendada kestlikku tegevust

Sügisel avaneb esmakordselt Tallinna Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli ühine mikrokraadiprogramm “Rohepöörde juhtimine”. Programm annab oma ala ekspertidele praktilisi teadmiseid ja oskuseid, et oma organisatsioonis edukalt algatada rohepöördega seotud tegevusi ning tagada seeläbi kogu organisatsiooni kestlik areng.

vihik ja käed

Rohepöörde puhul on tegemist suure muudatusega maailmas, ühiskonnas ja organisatsioonis. Seetõttu on õppekavasse integreeritud mitmed erinevad valdkonnad, et ükski aspekt muudatusest käsitlemata ei jääks. Et üldse aru saada, milline mõju organisatsiooni tegevusel on, mõtestatakse kursuse käigus organisatsiooni tegevus ÜRO säästva arengu eesmärkidest lähtuvalt. Leidmaks võimalusi uute ärimudelite, toodete, toorme vm ressursside jaoks, õpitakse erinevaid keskkonnamõju hindamise meetodeid, toote- ja teenusearendust ning innovatsiooni rakendamist. Kursusel õpitakse rohepöördega seotud tegevusi sisse kirjutama strateegilistesse dokumentidesse ning arvestama sotsiaalsete küsimustega. Paratamatult puudutab muudatus kõiki organisatsiooni töötajaid, mistõttu on õppesse loodud ka psühholoogia moodul. 

Kursuse lõpus osatakse kõiki rohepöördega seotud tegevusi koostööpartneritele, klientidele ja teistele huvipooltele efektiivselt ja usaldusväärselt kommunikeerida. 

Õppe käigus koostatud iseseisvad ja grupiülesanded, mis on organisatsioonide keskselt tehtud, on justkui kavandid, mille põhjal juba kursuse vältel või peale kursust on rohepöördega seotud tegevusi hõlpsam alustada. 

Mikrokraadiprogrammi on oodatud organisatsioonide nii tipp- kui keskastmejuhid, eksperdid erinevatest valdkondadest (tootearendus, tootmine, kvaliteet, logistika jt), aga ka teised, kes on huvitatud kestlikust arengust.

Mikrokaadiprogrammi kohta loe lähemalt: https://www.tlu.ee/koolitused/rohepoorde-juhtimine