Teade

Eesti noorte rahatarkus on PISA uuringu tulemustes esikohal

Tallinna Ülikool on ettevõtlusõppe programmi ühe koostööpartnerina panustanud haridussüsteemi arengusse juba pikalt - läbi Edu ja Tegu programmi osalenud ettevõtlusõpetajatele mõeldud metoodiliste materjalide, moodulite ja ainekavade, koolituste ja seminaride ning uuringute korraldamisel ja STARTER äriideede arendamise programmi läbiviimisel. 

rahatarkus

Äsja avalikustati ülemaailmse OECD rahvusvahelise PISA 2018 finantskirjaoskuse uuring, kus Eesti noorte tulemused on uuringus osalenud 20 riigi hulgas esimesel kohal. Koguni 95%-l meie 15-aastatest õpilastest on rahatarkuse põhiteadmised ning viimase kuue aastaga on meie noorte vastavad tulemused oluliselt paranenud.

Tallinna Ülikool on ettevõtlusõppe programmi ühe koostööpartnerina panustanud haridussüsteemi arengusse juba pikalt. Läbi Edu ja Tegu programmi on ülikooli töötajad osalenud ettevõtlusõpetajatele mõeldud metoodiliste materjalide, moodulite ja ainekavade, koolituste ja seminaride ning uuringute korraldamisel ja erinevate koolide ja valdkondade õppurite koostööd toetava STARTER äriideede arendamise programmi läbiviimisel. 

Haridus- ja Teadusministeeriumi ettevõtlusõppe programmijuht Kristi Ploom tänas kõiki koostööpartnereid, kes on ettevõtlusõppe arendamises kaasa löönud. „Oleme ühiselt teinud head tööd ja PISA uuringu tulemustest tulevad selle viljad selgelt esile,“ rääkis Ploom. PISA finantskirjaoskuse uuringu pressikonverentsil tõi Edu ja Tegu ettevõtlusõppe programmi suurepärast tööd ja tulemusi esile ka minister Mailis Reps. Ettevõtlusõpe on jõudnud enam kui 300 haridusasutusse, kuid ministri sõnul peab ettevõtlusõpe rakenduma kõigis koolides ja siinkohal on meil kõigil veel vaja ühiselt pingutada. 

„Tallinna Ülikooli osalusel toimiv kõrgkoolide koostöövõrgustik ettevõtlusõppe metoodilise baasi väljatöötamisel, ettevõtlusõppe jõudmine õpetajakoolitusse ning panus koolituste ja uuringute läbiviimisel on oluline finantsteadmiste järjepideval omandamisel erinevatel haridustasemetel. Kõrghariduses on finants – ja ettevõtlusteadmiste levitamiseks mõeldud ettevõtlusõppe moodulid ja populaarne STARTER programm,“ kiitis Kristi Ploom. 

Ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu tulemused 2016-2019 perioodil: 
  • Ettevõtluspädevuse mudel ning ettevõtlusõppe moodulid ja ainekavad kõikidele haridustasemetele, sh üldised ja spetsialiseeritud moodulid kõrgharidusele on leitavad siit: https://ettevotlusope.edu.ee/ettevotlusoppe-moodulid/ 
  • Ettevõtlusõppe mooduleid ja ainekavasid rakendab ligi 300 haridusasutust,sh ligi pooled üldhariduskoolid ning pea kõik kutse- ja kõrgkoolid kohustusliku või valikainena. 
  • Finantskirjaoskus on olulisel kohal Edu ja Tegu toel laienevas Junior Achievement Eesti õpilasfirmade programmis ja STARTERäriidee arendamise programmis. Kolme aastaga on kiirelt kasvanud õpilasfirmade arv rohkem kui 400ni aastas, STARTERi on lõpetanud igal aastal üle 100 tiimi.Ettevõtlikku ja rahatarka mõtteviisi toetavad Ettevõtliku koolipõhimõtted, mis on jõudnud 115 kooli. 
  • Täienduskoolitustel õpetajatele, õppejõududele ning koolimeeskondadele on osaletud 4 aasta jooksul enam kui 11 000 korral.
  • Avatud taotlusvoorude kaudu on Edu ja Tegu toetanud 46 koolide ja ettevõtete koostööprojekti ettevõtlusõppe juurutamiseks ja praktilisemaks muutmiseks.