Pressiteade

Ilmus Marek Tamme ja Peter Burke’i koostatud ülevaateteos ajalooteaduse uutest uurimissuundadest

TLÜ Kirjastuse alt ilmunud „Ajalooteaduse uued suunad“ on koguteos, kus tuntud ajaloolased kaardistavad viimaste kümnendite olulisemaid uurimissuundi ajalooteaduses.

Ajalooteaduse uued suunad

Marek Tamme ja Peter Burke’i koostatud raamat sisaldab 12 peatükki, mis tutvustavad valdkondi globaalsest ja post-koloniaalsest ajaloost keskkonna-, asjade-, emotsioonide- ja digiajalooni. Igal peatükil on kaks autorit, üks on kirjutanud pikema ülevaate konkreetsest ajalooteaduslikust suunast, teine on sellele kirjutanud kommentaari, millele esimene autor omakorda vastab. Sel moel lubab raamat omandada ühele valdkonnale eri vaatenurki ja ergutab aktiivset hoiakut loetusse. Raamat ilmus inglise keeles („Debating New Approaches to History“) 2018. aasta sügisel mainekas Bloomsbury kirjastuses, see on pälvinud mitmel pool maailmas väga head vastuvõttu ja on tõlkimisel mitmesse keelde.

Tartu ülikooli mõtteloo professori Pärtel Piirimäe sõnul näitab kogumik reljeefselt, kuidas ajalooteadus ei arene kaasajast isolatsioonis, vaid vastupidi, seda mõjutavad suuresti just tänapäevased ühiskondlikud protsessid, näiteks globaliseerumine, rändekriis või kliimamuutus. „Kas tuleviku ajalooteaduse keskmest nihkub välja inimene kui ratsionaalne tegutseja ja asemele astub bioloogiline olend vastasmõjus looduskeskkonnaga? Kas ajaloolase ajaskaalaks peaks olema geoloogilised või tsivilisatsioonilised ajastud või hoopis vahetult kogetav igapäev oma emotsioonide ja asjadega? Need on vaid mõned küsimused, millele raamatus otsivad vastust rahvusvaheliselt tunnustatud praktikud,“ ütles ta ning lisas, et teose üheks vooruseks võib pidada ka uut väitlevat formaati, kus uudismaade raadajate entusiasmi tasakaalustavad skeptilisemad noodid.

Raamatu „Ajalooteaduse uued suunad“ tõlkis inglise keelest Olavi Teppan ja see ilmub Tallinna Ülikooli kirjastuse sarjas „Gigantum Humeris“. Raamatut on võimalik soetada TLÜ e-poes

Ajalooteaduse uued suunad