Teade

Ilmus ajakirja Slavica Revalensia 8. number

Tallinna Ülikooli vene kirjanduse ja kirjandusteooria dotsendi Grigori Utgofi eestvedamisel ja TÜHI uuringufondi toel on ilmunud ajakirja Slavica Revalensia kaheksas number.

Slavica Revalensia

Ajakirja rubriigi «Исследования и материалы» („Uuringud ja materjalid”) esimeses ja teises osas ootab lugejat kaheksa artiklit nii kirjandusloost (nt Maria Nekljudova artikkel „„Kuningate üle peab alati pärast nende surma kohut mõistma”: Ühe vanaegiptuse tava hauatagune elu 16.–19. saj vene ja Euroopa kirjanduses”, Sergei Dotsenko artikkel „Puškini luuletus „Torm”: Rütmi tähendus” jt) kui ka Venemaa revolutsiooni-eelsest haridusloost ja Nõukogude terrorist (Marina Salmani monumentaalne uurimus „Teniševi kooli õpetajad ja õpilased: Kooli ajakirjade ja arhiivdokumentide põhjal”). Rubriigi lõpposa, mille on koostanud Peterburi Euroopa Ülikooli professor Georgi Levinton, on pühendatud tunnustatud italianisti Larissa Georgijevna Stepanova (1941–2009) mälestusele. Mälestusteosa autorid on Aleksandr Dolinin („Itaalia motiivid Puškini poeemis  „Andželo””), Aleksandr Ospovat („Kommentaarist „Kapteni tütrele”: 9–10”), Georgi Levinton („Märkmed Dante tsitaatidest ja allusioonidest 20. saj esimese poole vene kirjanduses”), Nikita Ohhotin („„Vikatvihisev jooks”: Petrarca–Mandelštam–Petrarca”) ja Roman Timentšik („Anna Ahmatova „Märkmikute” nimeloendist: Itaallased”). Ajakirja rubriik «Критика» („Kriitika”) sisaldab kogumiku «Ирина Белобровцева: Человек эпохи» („Irina Belobrovtseva: Meie aja kangelane”) raamatuarvustust, mille autor on Slavica Revalenisa peatoimetaja Grigori Utgof.

Tutvu sisuga siin.

Slavica Revalensia