Koostöö

Video: kuidas panustab Tallinna Ülikool ühiskonna jätkusuutlikkusse arengusse?

Tallinna Ülikooli visioon on olla targa eluviisi eestvedaja Eestis, mis tähendab ka kestlikku elukorraldust ja jätkusuutlikule arengule suunatud õpetamisviise. 2018. aasta sügisel liitusime esimese ülikoolina Eestis koalitsiooniga "Kestliku arengu heaks". Mis on selle koalitsiooni eesmärgid ja kuidas meie ülikoolina saame maailma jätkusuutlikkusse panustada? Sellest räägib videoklipis ökoloogia keskuse teadur Liisa Puusepp.

mesilased

 

Tallinna Ülikooli katusel lähevad oma kolmandale suvele vastu mesitarud. Ilmselt just otseselt mesilastele ei mõeldud, kui panime ülikooli arengukavasse kirja, et meie missiooniks on olla targa eluviisi eestvedaja ja kujundaja ning toetada läbi selle Eesti jätkusuutlikkust. Küll aga pakuvad need usinad tegelased piisavalt mõtteainet, miks ja kuidas me tegutsema peaks, et meie ees seisvad väljakutsed saaks ületatud. 

Mesitarud jõudsid meie maja katusele ühe ELU projekti töö tulemusena. Selleks, et pakkuda tudengitele peale tugeva alusdistsipliini ka terviklikumat vaadet, oskust süsteemsemalt näha seoseid ning koostööd, ongi ülikoolis välja töötatud projektõppeviis ELU ehk Erialasid Lõimiv Uuendus. See annab võimaluse erineva eriala üliõpilastel koos lahendada päriselulisi probleeme ning läbi selle panustada säästva arengu eesmärkidesse. 

ELU projektidesse on panustanud paljud kestliku arengu koalitsiooni liikmed – nad on olnud tudengitele nõuandjaks, andnud tagasisidet ja ideid välja pakkunud.

Tallinna Ülikool panustab ühiskonna jätkusuutlikkuse arengusse samuti läbi õpetajate koolitamise. Kui meie üliõpilased saavad kaasa oskuse õpetada nägema, märkama ja hoolima, siis näeb, märkab ning hoolib tulevane ühiskonna liige – tulevane ühiskond on hoolivam.

Koalitsiooni "Kestliku arengu heaks" eesmärkideks on tõsta avalikkuse teadlikkust maailma kestlikust arengust, anda sisendit poliitikate kujundamisse, panustada arenguseiresse ja tõhustada omavahelist koostööd.

Koalitsioon kestliku arengu heaks koondab Eesti ettevõtteid, vabaühendusi ja riigiasutusi. Eesmärgiks on saada koostöö- ja infoplatvormiks, mille raames saaks iga liige aidata kaasa kestlikuma maailma loomisele just talle sobival moel. Koalitsioonist lähemalt.

Kõikide partnerite videoklippe näeb Facebooki lehel Terveilm või kodulehel terveilm.ee.