Osalemine rahvusvahelises akadeemilises elus on ülikooli arengu seisukohalt vältimatu – see kindlustab kvaliteedi ja tagab teaduse ja kõrghariduse jätkusuutlikkuse. Rahvusvahelistumine pole eesmärk omaette, vaid vahend akadeemilise kvaliteedi tagamiseks kõigis ülikooli põhilistes tegevusvaldkondades.

Tallinna Ülikool osaleb aktiivselt ja tulemuslikult rahvusvahelises koostöös, mida iseloomustab kokkuvõtlikult:

Kontakt:

Kätlin Keinast
Rahvusvahelise koostöö peaspetsialist
Rektoraadi büroo
e-mail: katlinke@tlu.ee
tel: 640 9123