Teade

Doktorant: Loova mõtlemise uuringud on inimkonna säilimise jaoks kriitilise tähtsusega

14. detsembril 2021. aastal algusega kell 12 kaitseb Elen Lotman Balti filmi, meedia ja kunstide instituudist doktoritööd „Experiential Heuristics in Fiction Film Cinematography“ („Kogemuslikud heuristikad mängufilmi operaatoritöös“).

Elen Lotman

Elen Lotmani doktoritöö oli hübriidne töö, mis koosnes nii klassikalisest teadustööst kui ka loovuuringu komponendist. Töö eksperimentaalses osas uuriti, kuidas filmi operaatoritöö mõjutab vaataja tajutud empaatiat ekraanil olevate tegelaste suhtes. Töö loovuurimuslikus osas uuriti, millised on filmioperaatorite kogemuslikud heuristikad filmi pildikeele väljatöötamisel.

„Operaatoritöö filmis põhineb vaiketeadmiste ja kogemuste põhjal välja kujunenud heuristikatest, mis on pidevas muutumises. Operaatoritöö on osa kollektiivsest loomingust, kuid sellele vaatamata kujunevad igal filmioperaatoril individuaalselt välja kogemuslikud heuristikad, mille abil jõuda selle tulemuseni, mida vaataja hiljem ekraanil näeb,“  selgitab Lotman.

Doktoritöös selgus, et kuigi operaatoritöös, nagu igas teises loomeprotsessis, läbitakse kaootilise ja struktureeritud kontseptualiseerimise faase, puuduvad viimase toetamiseks kaasaegsele filmitööstusele sobivad tööriistad. 

Lotman leiab, et loova mõtlemise uuringud on inimkonna tuleviku jaoks kriitilise tähtsusega. Olukorras, kus üha sagedamini juhivad inimese otsustusprotsesse algoritmid, mis meie käitumisest õppides meile aina tuttavamat sisu ette söödavad, on loova ehk divergentse mõtlemise sees peidus oleva kaootilise elemendi teadvustamine ja uurimine hädavajalik. 

Avalik kaitsmine toimub Tallinna Ülikooli saalis M648.
Kaitsmist saab jälgida ka Zoomi vahendusel.
Doktoritöö juhendaja on Tallinna Ülikooli juhtivteadur Pia Tikka. Oponendid on Kingstoni Ülikooli vanemlektor Alex Nevill ning režissöör ja operaator Cathy Greenhalgh.
Doktoritöö on kättesaadav TLÜ Akadeemilise Raamatukogu keskkonnas ETERA.