Teadus

Rakenduslike teadus- ja arendustööde konkurss 2018

Avatud on Tallinna Ülikooli rakenduslike teadus- ja arendustööde konkurss, mida korraldab Tallinna Ülikool koostöös Tallinna Ettevõtlusametiga.

käed sülearvutil

Konkursil võivad osaleda kõik ülikooli liikmed, sealhulgas vilistlased, kes lõpetasid Tallinna Ülikooli ajavahemikus 1. september 2017– 31.august 2018.

Konkursil selgitatakse välja 2018. aasta kõige silmapaistvam rakendusliku väljundiga töö, millest on kasu ühele või mitmele ettevõttele. Auhinnafond on 1000 eurot.

Võidutöö valib välja komisjon, kuhu kuuluvad TLÜ, Tallinna Ettevõtlusameti ja ettevõtlussektori esindajad. Võidutöö autori(te) autasustamine toimub Tallinna Ettevõtlusameti korraldataval iga-aastasel Tallinna Ettevõtluspäeva pidulikul galaüritusel 2. oktoobril 2018.

Tööde esitamiseks konkursile tuleb saata täidetud ankeet (vt. statuudi lisa) koos ankeedis nimetatud täiendavate materjalidega hiljemalt 7. septembriks 2018 teaduskorralduse e-posti aadressile teaduskorraldus@tlu.ee (kirja pealkiri „Konkurss”). E-kirja adressaatide hulgas peavad olema kõikide konkursitöö autorite e-posti aadressid.

2017. aasta Tallinna Ülikooli rakenduslike teadus- ja arendustööde konkursi võitjaks valiti Haapsalu Kolledži käsitöötehnoloogiate ja disaini eriala vilistlase Tiina Liivamägi diplomitöö "Liiklusteemaline õppemängukomplekt üldhariduskooli I kooliastmele".

Millistele tingimustele peab konkursitöö vastama?

  • Töö puhul on tegemist teadus- või arendustööga, milleks võivad olla uuring, arendusprojekt, tellimustöö, üliõpilase lõputöö, muu õppetöö käigus koostatud töö;
  • töö tulemus on reaalselt rakendatud ettevõtlussektoris (sh sotsiaalne ettevõtlus);
  • töö on lõpetatud ajavahemikus 1. september 2017– 31.august 2018.

Miks peaksid konkursil osalema?

  • Preemia on 1000 eurot;
  • võidutööd ja selle autorit/autoreid kajastatakse avalikult Talinna Ülikooli kodulehel;
  • võitja(d) kutsutakse pidulikule vastuvõtule Tallinna Ettevõtlusameti korraldatavale galaõhtule, kus toimub autasustamine.
  • Konkurssi toetab Tallinna Ettevõtlusamet.

Konkursi kord ja ankeedi vorm on leitav SIIN.

Kontakt:

Margit Lillemets
Doktoriõppe spetsialist
telefon: 640 9245
e-post: margit.lillemets@tlu.ee