Teade

Tallinna Ülikool saadab konkursile "Teadus 3 minutiga" kolm doktoranti

Eesti teaduste akadeemia poolt korraldatavale konkursile lähevad Kadri Mettis ja Linda Helene Sillat digitehnoloogiate instituudist ning Rasmus Sinivee loodus- ja terviseteaduste instituudist.

Teadus 3 minutiga - Tallinna Ülikooli osalejad

Eesti teaduste akadeemia jätkab 2015. aastal alustatud „Teadus 3 minutiga“ konkursi traditsiooni. Konkursi ja sellele eelnevate koolituste peamine eesmärk on pakkuda Eesti avalik-õiguslike ülikoolide ja teadusasutuste noortele teadlastele (doktorandid ja vastsed doktorid) praktilist teaduskommunikatsiooni kogemust. 3-minuti konkurss annab osalejatele võimaluse tutvustada oma teadustööd laiale auditooriumile.

Saa tuttavaks Tallinna Ülikooli osalejatega:

Kadri Mettis

Kadri Mettis („Mobiilne õuesõpe hajutatud õpikeskkonnas“) on Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi doktorant. Oma doktoritöös uurib nutitelefonide kasutamist õuesõppel. Lisaks töötab ta väikese koormusega Tallinna Balletikoolis keemiaõpetajana. Ta ongi oma hariduselt keemia ja bioloogia gümnaasiumi õpetaja. Tööalaselt saab teda  iseloomustada sõnadega töökas ja sihikindel. Kadri ei karda endale seada pidevalt uusi väljakutseid ja öelda uutele pakkumistele “jaa”. Ühtlasi on see omadus ka tema sõnul tema hukatuseks. 

Linda Helene Sillat

Linda Helene Sillat („Digipädevus luubi all") on Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi Haridustehnoloogia keskuse nooremteadur, kes on viimased 7 aastat keskendunud peamiselt digipädevuse mõistmisele erinevatel haridusastmetel. Linda uurimuse fookuseks on haridustöötaja digipädevuse hindamine ning alternatiivsete hindamismeetodite kirjeldamine Eesti hariduse kontekstis. Doktoritöö käigus valminud mudel aitab valida digipädevuse hindamiseks sobiva lahenduse vastavalt hindamisele seatud eesmärgile.

 

Rasmus Sinivee

Rasmus Sinivee („Sotsiaalmeediasõltuvus – müüt või tegelikkus?“) on Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi doktorant tervisekäitumise ja heaolu erialal. Samuti töötab ta Sotsiaalministeeriumis tervise- ja tööministri nõunikuna. Ta omandas samas ülikoolis rakenduskõrghariduse noorsootöö erialal ning magistrikraadi kommunikatsiooni erialal. Oma teadustöös uurib ta Katrin Tiidenbergi ja Merike Sisaski juhendamisel sotsiaalmeediasõltuvuse ja tervisekäitumise seostavaid diskursuseid.

 

Konkursile ja koolitustele pääseb kuni 20 noort teadlast. Veebruaris toimuva finaali käigus valib žürii välja 5 võiduloengut, mis hiljem jõuavad ETV eetrisse ja teadusportaali Novaator, kus vaatajad hääletavad nende seast oma lemmiku. 

Soovime meie osalejatele edu!