Teadusnädal kutsub osalema ja kaasa elama

Sarnaselt varasemate aastatega, pakub ka tänavu Tallinna Ülikool Teadlaste Öö festivali nädalal mitmekesist programmi, millest kõik on oodatud osa saama. Selle aasta festivali teemaks on Eesti teadus- ja kultuuripärand läbi viimase 100 aasta. TLÜ teadusnädal vältab 24. septembrist kuni 27. septembrini. Programmi mahuvad mitmesugused töötoad, loengud, põlvkondadevaheline viktoriin, konverents, arutelud ja raamatuesitlus.

Teadlaste Öö festival

Teadusnädal algab esmaspäeval, 24. septembril Eesti pedagoogika arhiivmuuseumis (EPAM) ajaloolise koolitunniga, mille peakorraldajaks on muuseumi direktor Veronika Varik. Seal tuleb juttu haridusest Eesti Vabariigis aastatel 1918-1940 ning samuti nõukogude- ja tsaariaegsest koolist.

Samal päeval pakub TLÜ Akadeemiline Raamatukogu ekskursiooni, mille käigus saab külastada vanaraamatu keskuse muuseumituba ning heita pilk samuti digiteerimiskeskusesse.

Töötoad ja raamatuesitlus

Kõige sündmusterikkam on teadusnädalal kolmapäev, 26. september. Sellel päeval saab näiteks arheoloogia teaduskogus (Rüütli 10) osa inimluude uurimise töötoast, kus saab tutvuda arheoloogilistelt välitöödelt leitud inimluudega. Samuti saab teada, kuidas eristada inim- ja loomaluid, kuidas määrata indiviidi vanust ja sugu ning kuidas tõlgendada erinevaid luudel olevaid jälgi. Töötuba viib läbi TLÜ arheoloogia teaduskogu doktorant Liivi Varul.

Samal päeval saab Astra majas osaleda plagiaaditeemalises loengus. See käsitleb loomevarguse ajalugu ja tänapäeva ning toob esile läbi aegade aset leidnud värvikaid plagiaadijuhtumeid. Juttu tuleb ka sellest, miks üldse esineb plagiaati, miks seda ei tohiks teha ning kuidas seda vältida. Töötuba viib läbi Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu referent Tambet Teder. 

Kolmapäeva pärastlõunasse mahub veel EPAMi direktori Veronika Variku ja ajalookandidaadi Väino Sirgu sellel aastal valminud raamatu „Eesti hariduse 100 aastat“ esitlus. Raamatu tutvustus toimub EPAMis (TLÜ Akadeemilise Raamatukogu hoone, Rävala puiestee 10). 

Lustlik viktoriin

Teadust ja kultuuripärandit täis nädal jätkub neljapäeval ühiskonnateaduste instituudi Eesti demograafia keskuse teaduri Tiina Tambaumi põlvkondadevahelise vaimu värskendava ja tervendava mälumänguga „Tunnen ja ei tea“. Viktoriinis võtavad mõõtu erinevatest põlvkondadest osalejad: sündinud varem kui 1960. aastal ja 1999. aastal või hiljem. Võistlejatel tuleb vaheldumisi ära arvata erinevaid fakte, fotosid, nähtuseid ja seda nii tänapäeva kui ka mineviku kohta. Pooled küsimused on tänapäeva ja pooled mineviku kohta. Meeleolukale viktoriinile on oodatud kõik kaasa elama. 

Konverents "Tuleviku katsumused/võimalused"

Samal päeval, 27. septembril on kõik oodatud  loodus- ja terviseteaduste instituudi projektijuhi Sander Paekivi"Tuleviku katsumused/võimalused" konverentsile, mis võtab vaatluse alla tuleviku katsumused ja võimalused. Teiste hulgas peavad ettekandeid spordibioloogia professor Kristjan Port, süsteemibioloogia külalislektor Kairi Koort  ja isiksusepsühholoogia lektor Aleksander Pulver. Pärast iga ettekannet toimub arutelu. 

Kõik Tallinna Ülikooli teadusnädala üritused koos täpsema asukoha ja kellaajaga leiab välisveebist sündmuste kalendrist. Üritustele on kõik oodatud. 

Lisainformatsioon: 

Kertu Kula, kertu.kula@tlu.ee, teaduskommunikatsiooni spetsialist

Kersti Pado, kersti.pado@tlu.ee, teaduskorralduse spetsialist