Rektori kohusetäitjaks saab professor Priit Reiska

Kuna Tallinna Tehnikaülikooli rektoriks valitud Tiit Landi töö Tallinna Ülikoolis lõpeb 31. augustil, otsustas ülikooli nõukogu 18. juuni istungil, et alates 1. septembrist täidab rektori kohuseid senine õppeprorektor Priit Reiska. Ettepaneku Priit Reiska määramiseks tegi rektor Tiit Land.

Priit Reiska

„Nõukogu lähtus otsustamisel sellest, et rektori kohusetäitja oleks hästi kursis ülikooli juhtimisega ja suunaks selle tegevust professionaalselt, sealhulgas praeguseid tavasid järgides,“ lausus nõukogu esimees Taavi Laur. 

Rektori kohusetäitjaks määratud Priit Reiska tänas nõukogu usalduse eest ja kinnitas, et järgib oma töös rektoraadi praegust kurssi. „Kohusetäitja aeg on küll lühike – 8,5 kuud –, kuid selle aja sisse jäävad mitmed kaalukad sündmused. Olulisimad neist on institutsionaalne akrediteerimine, uuele karjäärimudelile ülemineku toetamine ning ettevalmistus uue rektori valimisteks, kus ma ise ei kandideeri,“ lausus Reiska. „Väga oluline ja ilmselt ka keeruline saab olema 2021. aasta eelarve koostamine.“

Nii lühikeseks ajaks uut õppeprorektorit tööle ei võeta. „Suurendame osakoormusega prorektorite koormust ja jagame osaliselt ümber nii vastutusalasid kui ka ülesandeid,“ selgitas Priit Reiska. „Täpsemat ülesannete ja vastutuste jaotust tutvustame instituutide ja rektoraadi kohtumistel septembris.“

Tallinna Ülikooli rektori korralised valimised algavad sügisel. Valitud rektor asub ametisse 15. mail 2021.