Pressiteade

Tallinna Ülikooli õpilasakadeemia kutsub koolinoori ülikooli

Tallinna Ülikooli õpilasakadeemia ootab gümnasiste ja oma õpingutes vaheaastal olevaid noori kandideerima just neile suunatud kursustele, registreerimine on avatud kuni 30. jaanuarini. Akadeemia pakub tänavu üheksat erinevat kursust, mille käigus saavad noored lähemalt tutvuda ülikooliõpingutega, et olla oma tulevastes õpinguvalikutes teadlikumad.

Tallinna Ülikooli tudengid

Õpilasakadeemia kursusi viivad läbi Tallinna ülikooli õppejõud ja praktikud väljastpoolt ülikooli. Kursused kestavad ühe semestri ning maksavad 40–50 eurot, sõltuvalt programmist. Akadeemia läbimine annab noortele täienduskoolituse tunnistuse, mille väärtus on kaks ainepunkti (EAP). Need ainepunktid saab kursuse läbija ülikooli astudes valikainena üle kanda.

Arendusprorektor Katrin Saksa sõnul valmisid ülikoolis kevadsemestriks väga põnevad ning just koolinoortele suunatud kursuseid, mis aitavad mõista meie praegust keerulist maailma ja veel keerulisemana tunduvat minapilti. „Ootame muu hulgas õppima nii USA välispoliitikast, filosoofiast, ärimatemaatikast, reklaamist ja psühholoogiast huvitatud noori,” rääkis Saks. Arendusprorektor lisas, et õpilasakadeemia annab noortele võimaluse nuusutada ülikooliõhku ning võimaluse saada esimesed ainepunktid kätte enne päriselt ülikooli astumist.

Õppetöö toimub nädalavahetustel ja Tallinna ülikoolis kohapeal, vaid programmi „Akadeemiline kirjutamine inglise keeles“ viivad õppejõud läbi Zoomis. Seitsme kursuse õppekeel on eesti keel, kuid kahel õppekaval, „USA välispoliitika muutuvas maailmas“ ja „Sissejuhatus arenguuuringutesse“, toimub õpe inglise keeles, et pakkuda noortele õpikogemust ülikooli tasemel ka võõrkeeles.

Tänavu kevadsemestril saavad koolinoored õppida järgmistel õpilasakadeemia kursustel:

Tutvu ka Tallinna Ülikooli õpilasakadeemia kodulehega