• Enne kandideerimist võta ühendust oma akadeemilise üksuse Erasmus+ koordinaatoriga ning uuri, kas sul on võimalik minna välismaale õppima.
  • Pikaajalises välisõppes viibiv üliõpilane peab väliskõrgkoolis sooritama ühe semestri kohta vähemalt 1 ainepunkti (EAP) mahus õppeaineid, lühiajalises õpirändes vähemalt 3 EAP mahus õppeaineid, mida arvestatakse tema õppekava täitmisel. Juhul kui üliõpilane sooritab vähem ainepunkte, on ta kohustatud Erasmus+ programmi stipendiumi täies ulatuses tagasi maksma.
  • Üliõpilastel pikeneb õpingute nominaalkestus juhul, kui üliõpilane õpib välisriigi õppeasutuses ühes semestris vähemalt kolm kuud ja sealt saadud õppetulemusi arvestatakse TLÜ-s semestri kohta vähemalt 15 EAP ulatuses õppekava täitmise osana.
  • Vahel seab vahetusüliõpilastele ühes semestris sooritavate ainepunktide nõude aga ka väliskõrgkool.
  • Enne välisõppesse minemist peab üliõpilane koostama koos oma õppekava kuraatori ja/või Erasmuse akadeemilise koordinaatoriga lõpliku õppelepingu (Learning Agreement). Selle dokumendi koostamisel tuleb arvesse võtta seda, et Tallinna Ülikoolil tuleb hiljem välisülikoolis sooritatud aineid ka tunnustada. Õppelepingus tuleb fikseerida, milliseid aineid üliõpilane väliskõrgkoolis õpib ning kuidas neid hiljem TLÜ-s tunnustatakse (kohustuslikud ained, valikained, vabaained). Rohkem infot õppelepingu vormi ja täitmise kohta leiab siit
  • Peaaegu kunagi ei ole võimalik õppelepingut mitu kuud enne õpingute algust lõplikult paika panna. Enamasti tuleb sellesse esimesed muutused sisse viia juba üliõpilase väliskõrgkooli jõudmisel. Kõik muudatused õppelepingus ja õpinguperioodis tuleb kokku leppida kirjalikult. Rohkem info muudatuste kohta leiab siit.