Rahvusvahelised suhted

Rahvusvahelised suhted

Kas Sind huvitab rahvusvaheline julgeolek? Kas sind huvitab muutuv maailmakord? Sellisel juhul on rahvusvaheliste suhete magistriõpe just Sulle.

Õppetase Magistriõpe

Õppe kestus 2 aastat

Õppekeel Inglise keel

Õppekohtade arv lävendipõhine

Õppevorm Sessioonõpe

Maksumus semestris 1628

Võta ühendust

Kui sul on tekkinud küsimusi sisseastumise kohta või soovid teada rohkem ülikoolis õppimisest, siis võta ühendust meie vastuvõtuspetsialistiga või esita küsimus siin lehe vormi kaudu.

 

 

Tallinna Ülikooli vastuvõtt:

Telefon: 6409 135
E-post: vastuvott@tlu.ee

Esita küsimus siin:

 

Selleks, et Su küsimusele vastata töötleb Tallinna Ülikooli (vastutav töötleja, pr@tlu.ee) järgmisi isikuandmeid:

Võta meiega ühendust!

Olen huvitatud

 

Meie õppekava tagab paindlikkuse, et üliõpilastel oleks võimalus omandada parim haridus. Tallinna Ülikoolis on erakordne võimalus õppida rahvusvaheliste suhete tippteadlastelt rahvusvahelises keskkonnas. Õppekava ühendab angloameerika ja mandri-Euroopa rahvusvaheliste suhete traditsiooni, andes ühtlasi ülevaate muutustest maailmas ning uute rahvusvaheliste toimijate, suurriikide arengusuundadest.

Tule ja alusta õpinguid Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste instituudis!

Keda ootame õppima?

Oodatud on kandidaadid, kellel on bakalaureusekraad rahvusvaheliste suhete erialal või seotud erialal. Seotud erialad on riigiteadused, ajalugu, õigus, antropoloogia, inimgeograafia ja majandus.

Ootame kõrgelt motiveeritud ja aktiivseid noori, kes saavad akadeemiliselt hästi hakkama ning võivad panustada meie õpikeskkonda. Noored, kellel ei ole eelnimetatud erialast haridust, võivad taotleda, aga peaksid olema valmis tõestama oma võimekust meie programmis edukad olla. Kasuks tulevad teadmised rahvusvahelistest suhetest või praktiline töökogemus nimetatud valdkonnas.

Miks tulla meile õppima?

 • Rahvusvaheliselt tunnustatud ja kogenud õppejõud Kanadast, Soomest, USA-st ning Eestist
 • Kaasaegsed õppemeetodid
 • Rahvusvaheline õpikeskkond ühes üliõpilastega kogu maailmast
 • Ainus rahvusvaheliste suhete õppekava Eestis, mis annab eriteadmisi Aasiast ja maailma teiste regioonide uutest edukatest toimijatest
 • Keskendub välis- ja julgeolekupoliitikale (sh väikeriikide perspektiivile) ning üleilmastumisele maailma- ja regionaalpoliitikas
 • Annab süvendatud teadmised riikidevahelistest suhetest, rahvusvahelistest riiklikest ja valitsusvälistest organisatsioonidest ning nende rollist maailmas
 • Kohustuslik praktika tagab praktilised kogemused tudengitele ning võrgustamise võimalused enne lõpetamist
 • Erialasid lõimuv lähenemine, kaasa arvatud erialadevaheline projekt, mis laiendab perspektiivi 

Eriala kuraator Matthew Crandall räägib blogis rahvusvaheliste suhete magistriõppekavast

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

 • Kestus: 2 aastat
 • Õppevorm: sessioonõpe

Õppekava sisu

Tallinna Ülikoolis on ainulaadne võimalus õppida kaasaegsete julgeolekuohtude kohta muutuvas maailmas. Teemad on üliolulised tulevastele riigijuhtidele ja -ametnikele. Tallinna Ülikool on üks väheseid ülikoole Põhja-Euroopa ja Balti piirkonnas, mis rõhutab neid teemasid. Õppejõud uurivad ja publitseerivad samadel teemadel, nagu küberjulgeolek ja väikeriikide välispoliitika. Nendel teemadel on publitseeritud hinnatud ajakirjades ning raamatutes. 

Rahvusvaheliste suhete magistriprogrammi vorm on sessioonõpe. Loengud toimuvad esmaspäevast reedeni algusega kell 16:30 või 17:00 kuni 20:00.  Palju tudengeid kasutavad päevast aega töötamiseks või praktika sooritamiseks. Mõned seminarid võivad toimuda päevasel ajal, kuid neid on vähe. 

Rahvusvaheliste suhete õppekava annab võimaluse valida üks kahest moodulist: “Muutuv maailmakord” või “Rahvusvaheline julgeolek ja konflikt.” Lisaks on valikainete moodul, mis tagab laia kursuste valiku, et üliõpilased saaksid teha valikuid oma uurimisfookuse järgi.   

Õppekava ained võimaldavad üliõpilastel olla paremad uurijad. Kursused, nagu “Uurimiskujundus ja tekstiloome” ning “Kvalitatiivsed uurimismeetodid” annavad oskusi, et kirjutada edukalt magistrilõputöö, ning oskusi analüüsida, mida on peale lõpetamist tarvis tööturul. Teised kursused annavad teoreetilise tausta, et olla edukas rahvusvaheliste suhete erialal. Mõned kursused on näiteks “Maailmapoliitika ja üleilmsed valitsemismudelid”, “Rahvusvaheliste normide ja režiimide loomine”, “Konflikti analüüs: lähenemised ja juhtumid” ja “Väikesed riigid muutuvas maailmas.”

Tutvu õppekavaga 

Eriala kuraator Matthew Crandall räägib rahvusvaheliste suhete magistriõppekavast lähemalt Meediaväravas

Põhiõppejõud

 
Mika Aaltola

Mika Aaltola (Soome) on rahvusvaheliste suhete ja Euroopa õpingute professor Tallinna Ülikoolis. Lisaks on professor Aaltola globaalse julgeoleku programmi juht Soome rahvusvaheliste asjade instituudis. Ta on Soome Akadeemia teadur, külalisprofessor Minnasota Ülikoolis (2006−2008) ning lektor Tampere Ülikoolis. Ta on samuti olnud külalisteadur Johns Hopkinsi ja Cambridge’i Ülikoolis. 


 
Matthew Crandall

Matthew Crandall (USA) on Rahvusvaheliste suhete dotsent Tallinna Ülikoolis ning rahvusvaheliste suhete magistriprogrammi kuraator.  Ta sai oma doktorikraadi Tallinna Ülikoolist ning magistrikraadi Tartu Ülikoolisi. Tema uurimisvaldkonnad on väikeriikide julgeolek ja pehme julgeoleku ohud. Ta on publitseeritud ajakirjades Contemporary Security PolicyDefence StudiesEast European Politics ja Journal of Contemporary Central and Eastern Europe

Matthew Crandall Eesti Teadusinfosüsteemis


 
Tiina Pajuste 

Tiina Pajuste on rahvusvahelise ja Euroopa õiguse lektor. Ta kaitses oma doktoritööd 2012 Cambridge’i Ülikoolis rahvusvaheliste organisatsioonide vastutusmehhanismide teemal. Ta on töötanud teadurina nii Helsingi Ülikoolis kui Cambridge’i Ülikoolis ja tema uurimisvaldkonnad on peamiselt rahvusvaheliste organisatsioonide tegevus, rahulepingud ja inimõigused.

Tiina Pajuste Eesti Teadusinfosüsteemis

 


Madli Vain

Madli Vain (PhD, riigi- ja poliitikateadused) on Tallinna Ülikooli rahvusvaheliste suhete lektor, kes on eelnevalt töötanud pikalt avalikus sektoris riigikaitse valdkonnas. Oma doktoritöö kaitses ta Tallinna Ülikoolis Euroopa Liidu ja India strateegilise partnerluse teemal, mida uurides täiendas end SOAS, University of London’is ja Panjab University’s Indias.  Tema senine uurimissuund on keskendunud Euroopa Liidu ja India suhetele ja välispoliitikatele.  

Madli Vain Eesti Teadusinfosüsteemis

Vastuvõtutingimused

 

 • Kandidaadilt eeldame bakalaureusekraadi või sellele vastavat haridustaset.

Nõutud on inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel.

Millised dokumendid sobivad B2 keeletaseme tõendamiseks?

 • Inglise keele riigieksam vähemalt 80 punkti (enne 2014. a) või vähemalt 85 punkti (alates 2014. a)
 • IELTS (International English Language Testing System) akadeemiline test vähemalt 6.0 punkti (vähemalt 5.5 punkti iga osaoskus)
 • Cambridge English Qualifications: B2 First vähemalt 169 punkti (169 punkti iga osaoskus)
 • Cambridge English Qualifications: C1 Advanced vähemalt 169 punkti (169 punkti iga osaoskus)
 • Cambridge English Qualifications: C2 Proficiency vähemalt 169 punkti (169 punkti iga osaoskus)
 • TOEFL (Test of English as a Foreign language) internetipõhine, vähemalt 72 punkti (lugemine 18, kuulamine 17, kõne 20, kirjutamine 17)
 • PTE academic (Pearson Test of English) vähemalt: 59 punkti (59 punkti iga osaoskus)
 • International Baccalaureate (IB) tunnistus: A HL vähemalt 5. tase või B HL vähemalt 6. tase

Lisavõimalused ja täpsem info siin

 

 • Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ülesandest ja intervjuust

Tutvu täpsete vastuvõtutingimustega õppekava inglisekeelsel kodulehel. Koos vastuvõtudokumentidega tuleb esitada motivatsioonikiri, mis tuleb lisada SAIS'is avalduse esitamisel. Vestlusele palume kaasa võtta kaitstud bakalaureusetöö ja retsensioon(id).

Maksimumpunktide arv on 100. Nii kirjaliku ülesande ja intervjuu eest on võimalik saada maksimaalselt 50 punkti. Kandidaadid, kes saavad kirjalikus osas vähemalt 35 punkti, on lubatud intervjuule.

Vastuvõtulävend on 70 palli.

Lisainformatsiooni saamiseks vastuvõtuprotsessi kohta palun pöörduda ülikooli vastuvõtuspetsialisti poole: vastuvott@tlu.ee

Kuhu edasi?

Lõpetajate meenutused:

Kirsti Viljamaa (Eesti) lõpetas Tallinna Ülikooli rahvusvaheliste suhete magistriprogrammi 2020. aastal ning töötab samast aastast lauaülemana Välisministeeriumis. 

„Rahvusvaheliste suhete magistriõpe Tallinna Ülikoolis andis mulle nii väärtuslikud teadmised kui ka kindlustunde tööalaseks karjääriks. Rahvusvahelise õpikeskkonna tõttu sain praktikas arendada ka oma kultuurilisi kompetentse. Õpe on mitmetahuline, ajaga kaasaskäiv ja üliõpilaste vajadusi arvestav. Soovitan programmi kõigile, kes on huvitatud kvaliteetsest ja terviklikust rahvusvaheliste suhete käsitlusest, mis lisaks klassikaliste elementide hõlmamisele keskendub ka viimatistele arengutele ning eesseisvatele väljakutsetele.“


Priit Pallu (Eesti) Lõpetas Tallinna Ülikooli rahvusvaheliste suhete magistriprogrammi 2017. aastal. Priit töötab Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuses majandushangete büroo juhatajana.  

"Tallinna Ülikooli rahvusvaheliste suhete õppekava lõi väga hea ülevaate sellest, kuidas rahvusvaheliselt tähtsad institutsioonid, riigid ja regioonid omavahel toimivad. Nende mõttelaadi tundmine on aidanud minul oma igapäevatöös pöörata tähelepanu nii traditsioonilise kui ka mitte-traditsioonilise turvalisuse aspektidele ja aidanud prioriteete seada tööülesannete täitmisel koostöös Eesti Kaitseväega, tagamaks kodumaa turvalisus."


Shingo Masunaga (Jaapan) Lõpetas Tallinna Ülikooli rahvusvaheliste suhete magistriprogrammi 2015. aastal. Shingo on praegu doktorant Turu Ülikoolis Ida-Aasia uuringute keskuses (CEAS).   

“Tundus, et magistrikraadi omandamine  võtaks kaua aega, aga see läks kiiresti. Kui rahvusvaheliste suhete alused on omandatud, jäävad need osaks sinust.” 


Georgi Sirbiladze (Gruusia) lõpetas Tallinna Ülikooli rahvusvaheliste suhete magistriprogrammi 2014. aastal. Peale lõpetamist töötas Giorgi Gruusia välisministeeriumis ning praegu teenib oma riiki välismaal. 

 

“Rahvusvaheliste suhete õppimine Tallinna Ülikoolis suurendas mu teoreetilisi teadmisi, laiendas mu arusaama tänapäeva maailmast.  See andis parema võimaluse rakendada neid teadmisi viisil, mis teeks maailma paremaks. Usun, et see on midagi, mida praegu teen.”

 


Tiina Uibo lõpetas Tallinna Ülikooli 2015.aastal magistrikraadiga rahvusvahelistes suhetes. Praegu töötab Tiina Jaapani Suursaatkonnas nõuniku abina.

"Rahvusvaheliste suhete kraad Tallinna Ülikoolist ei tulnud mitte ainult suurenenud teadmistepagasiga ning mõistmisega, et õppimine peab kestma kogu elu, vaid ka uute tutvustega, kes aitasid mul karjäärialaselt teha õigeid valikuid. Olen õnnelik, et selle programmi valisin!"

 


Ani Kintsurashvili (Gruusia) lõpetas Tallinna Ülikooli 2018. aastal magistrikraadiga rahvusvahelistes suhetes. Praegu on Ani Gruusia mõttekoja / CSO "Kodanikualgatud demokraatliku ja euroatlantilisevaliku jaoks" (Civic IDEA) juhtivteadur.

"Rahvusvaheliste suhete programmi tasub kaaluda kõigil, kes ihkavad kultuurilist mitmekesisust ja äärmiselt olulisi akadeemilisi teadmisi. Tallinna Ülikool on üliõpilaste suhtes võtnud uudse lähenemise ning akadeemiline kollektiiv on äärmiselt silmapaistev oma valdkondlike teadmistega. Rahvusvaheliste suhete õppimine TLÜ-s aitas mul laiendada oma akadeemilisi teadmisi, omaks võtta valikuvabadus ning oluliselt suurendada oma rahvusvahelisi sidemeid. Samuti oli mul au rikastada oma kogemusi vahetusprogrammis osalemise kaudu ning selle võimaluse eest olen tänulik oma õppejõududele ja rahvusvaheliste suhete suunale ülikoolis."

Miks ühiskonnateaduste instituut?

 • Ühiskonnateaduste instituudil on suur õpilaskond ning palju rahvusvahelisi õppejõude. Instituut pakub ideaalset keskkonda rahvusvaheliste suhtete õppimiseks.
 • Keskendudes õigusele, riigiteadusele, sotsioloogiale ning rahvusvahelistele suhetele, pakub instituut erialadeülest keskkonda. Rahvusvaheliste suhete õppekava kasutab teiste erialade pädevusi, et toetada olemasolevaid pädevusi rahvusvaheliste suhete meeskonnas. 
 • Üliõpilastel on head võimalused veeta semester või kaks välismaal Erasmuse programmi raames.  Meie Erasmuse võrkustik pakub laia valikut ning aineid on lihtne üle kanda.  Erasmuse stipendiumiga üliõpilased ei maksa välismaal viibides õppemaksu. 

Olulisemad uuringud, huvitavamad artiklid, silmapaistvamad tudengitööd

Mika Aaltola

Matthew Crandall

Tiina Pajuste

 • Tiina Pajuste (2018) The Evolution of the Concept of Immunity of International Organizations. EAST-WEST STUDIES. Journal of Social Sciences of Tallinn University Law School, VIII, 6−20.
 • Tiina Pajuste (2016)  Women and Peace Agreements. EAST-WEST STUDIES. Journal of Social Sciences of Tallinn University Law School, 46 (7), 30−50.
 • Tiina Pajuste (2021). Inclusion and Women in Peace Processes. In: Marc Weller, Mark Retter and Andrea Varga (Ed.). International Law and Peace Settlements (291−312). Cambridge University Press. DOI: 10.1017/9781108627856.

   

  link: 

Tudengitööd:

Järgmised huvitavad magistrilõpputööd on kättesaadaval Tallinna Ülikooli akadeemilises raamatukogus:

 • "The Emergence of Nationalistic Tendencies in the Context of Globalization Processes. The example of Germany, France and the United Kingdom" Benjamin Klasche, 2015
 • "Deciding to Lose: Rationalist Explanations for Hopeless Wars" Shunsuke Kikuchi, 2013
 • "Land Grabbing as a Tool for Food Security. Whose Security?" Margit Aav, 2012
 • "State Using private Military Companies: Reasons and Implications" Liis Poola, 2012
 • "The Implications of the Rise of China on the Norms of International Society. The Case of Human Rights and Democracy" Pille Kesler 2012

Instituudi õppetööväline akadeemiline elu

Arenguvõimalusi jagub ka loenguväliseks ajaks. Tallinna Ülikoolis või selle vahetus läheduses toimub pea igal nädalal erialased konverentse või üritusi. Aktiivsematel on võimalik ka ise käed külge panna ja omandada praktilisi kogemusi kas ülikooli üliõpilaskonnas, instituudi üliõpilasesinduses Civitas, või ka mõne uurimisprojekti meeskonnas, konverentsi korraldustiimis või õppejõu assistendina.

Erinevaid osalusvõimalusi tudengitele

Rahvusvaheliste suhete magistriprogrammil on aktiivne üliõpilaste organisatsioon “International Relations Society”, mis korraldab üritusi, filmide vaatamist ning reise ja kutsub külaliskõnelejaid.  Meie partnerid on rahastanud õppereise Euroopa Parlamenti ning NATO peakontorisse Brüsselis.  Üliõpilastel on lisaks palju võimalusi osaleda konverentsidel ja muudel üritustel, mis Tallinnas toimuvad.

Jälgi meid Facebookis, leheküljel "TLÜ ühiskonnateaduste instituut”, kus jagame kõiki olulisi sündmusi ja uudiseid, mis puudutavad TLÜ ühiskonnateaduste instituuti.

Meie õppejõud räägivad Ühe Minuti Loengus:

Eriala omandamist toetav õppekeskkond

Õppimist toetab ka laiem keskkond. Näiteks asub ülikoolis uus raamatukogu-õpikeskus, kus on võimalik segamatult koolitööle pühenduda hiliste öötundideni välja. Lapsevanematest tudengitel on aga võimalus jätta oma võsukesed päevaste loengute ajaks lastetuppa

Tee kaasa virtuaaltuur ülikooli linnakus.

Loenguteväline tudengielu on üldiselt organiseeritud instituutide siseselt, kuid huvilistel on igal ajal võimalik külastada näiteks filmipaviljoni, terviserada ja muid meelepäraseid kohti kampuses. Kogu ülikooli linnak on kaetud tasuta wifi-võrguga. Õppides (kesklinnas paiknevas) Tallinna Ülikoolis saab ühtlasi aktiivselt osaleda ka pealinna väga vilkas kultuurielus.

Loenguteväline tudengielu on üldiselt organiseeritud instituutide siseselt, kuid huvilistel on igal ajal võimalik külastada näiteks filmipaviljoni, terviserada ja muid meelepäraseid kohti kampuses. Kogu ülikooli linnak on kaetud tasuta wifi-võrguga. Õppides (kesklinnas paiknevas) Tallinna Ülikoolis saab ühtlasi aktiivselt osaleda ka pealinna väga vilkas kultuurielus.

Võta ühendust!

Õppenõustaja-spetsialist:

Irene Kollo

E-post: irene.kollo@tlu.ee
Telefon: 6409 442

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon +(372) 6409 442

E-post yti@tlu.ee

Sarnased erialad

Inimõigused digitaalses ühiskonnas

Ühiskonnateaduste instituut

Inimõigused digitaalses ühiskonnas tegeleb uute arengute ja väljakutsetega õigussüsteemis ja ühiskonnas, mis on tekkinud seoses üha suureneva digitaliseerumisega.

Magistriõpe
Inglise keel
lävendipõhine
Sessioonõpe
2030
Vaata eriala

Sotsiaalne ettevõtlus

Ühiskonnateaduste instituut

Sotsiaalse ettevõtluse magistrikava on Tallinna Ülikooli uuenduslik haridusalgatus, mille eesmärgiks on sotsiaal- ja tervishoiusektoris ettevõtluse ja innovatsiooni edendamine, keskkonnakaitse, linnaarendus, maaelu arendamine ja kogukonna arendamine.

Magistriõpe
Inglise keel
lävendipõhine
Sessioonõpe
1924
Vaata eriala