sotsiaalne ettevõtlus

Sotsiaalne ettevõtlus

Oled arendaja või ettevõtja, kes soovib oma ühiskondlikku mõju kasvatada? Äkki hoopis sotsiaal- ja tervishoiusektori spetsialist, kes soovib luua jätkusuutlikumaid teenuseid? Sellisel juhul on Tallinna Ülikooli sotsiaalse ettevõtluse  magistrikava just Sulle! Meie õppekava pakub paindlikku võimalust oma ideede arendamiseks Tallinna Ülikooli spetsialistide toel, kasutades Eesti uuenduslikku ja äritegevust soodustavat infrastruktuuri.

Õppetase Magistriõpe

Õppe kestus 2 aastat

Õppekeel Inglise keel

Õppekohtade arv lävendipõhine

Õppevorm Sessioonõpe

Maksumus semestris 2100

Järgmine vastuvõtt toimub 2024/2025 õppeaastal!

 

Sotsiaalse ettevõtluse magistrikava on Tallinna Ülikooli uuenduslik haridusalgatus, mille eesmärgiks on sotsiaal- ja tervishoiusektoris ettevõtluse ja innovatsiooni edendamine, keskkonnakaitse, linnaarendus, maaelu arendamine ja kogukonna arendamine.

PROGRAMMI koduleht

Keda ootame õppima?

Eelkõige ootame õppima praktiseerivaid sotsiaalseid ettevõtjaid või üliõpilasi, kes on innukad arendama omaenda sotsiaalset ettevõtet meie SEMA inkubatsiooniprogrammi raames. Meie projektipõhine õppimismeetod nõuab aktiivset arendustööd ning täielikku osavõttu.

Ootame kandideerima sotsiaalteaduste või ettevõtluse valdkonnas bakalaureusekraadi omandanud üliõpilasi, samuti sotsiaal-ja tervishoiuvaldkonna eksperte, aktiviste, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete omanikke ning isegi arendajaid, turundajaid, meediaeksperte, keda huvitavad tugeva ühiskondliku mõjuga loovarendused.

Ootame tugevalt motiveeritud kandidaate, kellel on palju ideid ja loovust ning kes soovivad oma positiivset energiat ühiskonda panustada. 

Meie eesmärgiks on luua multidistsiplinaarne rahvusvaheline õpi- ja töökeskkond, kus projektipõhise õppe meetodil õppivad tudengid inspireerivad üksteist, kasutades selleks Eesti ja Tallinna Ülikooli toetavat infrastruktuuri.   

Miks tulla meile õppima?

 • Eesti arenenud e-riigi süsteem ja tugev ettevõtlusvaim loovad uuendusliku ja inspireeriva keskkonna loovarenguks.
 • Rahvusvaheline üliõpilaskond ja õpikeskkond üliõpilastega tervest maailmast. Meie õppekava soodustab ideede arendamist rahvusvahelisel tasemel, samas pakub Eesti e-residentsuse süsteem võimalust kasutada Eesti kõrgetasemelist digitaalkeskkonda isegi pärast seda, kui üliõpilased on juba oma koduriiki tagasi pöördunud.  
 • Tegemist on regiooni ainsa sotsiaalse ettevõtluse õppekavaga, mis pakub nii akadeemilist kraadi kui toetavat arengukeskkonda.
 • Õppekavas kasutatakse projektipõhise õppe meetodit. Tallinna Ülikooli kogenud töötajad juhendavad üliõpilasi läbi õppeprotsessi praktikale orienteeritud viisil, kasutades nii akadeemiliseks õppeks kui arenguks Tallinna ülikooli akadeemilist ja loometaristut.
 • Kohustuslik praktika võimaldab üliõpilastele enne lõpetamist saada praktilisi ja võrgustikega töötamise kogemusi.
 • Interdistsiplinaarne lähenemine, seahulgas perspektiive avardavad interdistsiplinaarsed projektikursused.
 • Laialdased karjäärivõimalused – sotsiaalsed ettevõtjad on oodatud nii avalikus sektoris, kus nad pakuvad jätkusuutlikke lahendusi sotsiaal-ja tervishoiuteenuste valdkonnas, kui ka erasektoris, aitamaks äriettevõtetel laialdasemat ühiskondlikku mõjujõudu saavutada.

Loe intervjuud õppekava endise kuraatori Zsolt Bugarszkiga

 

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

 • Kestus: 2 aastat
 • Õppevorm: sessioonõpe

Õppekava sisu

Õppekava sisaldab palju valikaineid. Üliõpilane saab oma õppeprogrammi koostada isiklikest eelistustest ja projekti plaani profiilist lähtudes.

Kõik õppeained on globaalse või rahvusvahelise suunitlusega, nii saab üliõpilane ülesandeid täites keskenduda teda rohkem huvitavale riigile või regioonile ja samas õppida ka teiste riikide ja regioonide kohta.

Õpingud lõpevad magistritöö kirjutamisega.

Õppeainete arvule pole ülempiiri seatud, üliõpilane võib õppida nii palju, kui soovib.

Loengud ja seminarid toimuvad tööpäevadel. 

Olulised erialaained 
 • Sotsiaalne ettevõtlus, teooria ja praktika 8 EAP
 • Sotsiaalse kapitali ja sotsiaalse mõju kontseptsioon 6 EAP
 • Kodanikuühiskond ja ühiskondlikud innovatsioonid 6 EAP
 • Uurimismeetodid ja metodoloogia sotsiaalses ettevõtluses 6 EAP
 • Projektijuhtimine 6 EAP
 • Avatud innovatsioonisüsteemid 6 EAP
 • Äriarengu mudelid 6 EAP
 • E-valitsus vastutustundliku innovatsiooni heaks 4 EAP
 • Euroopa Liit ja rahvusvaheline projektijuhtimine 6 EAP
 • Magistriseminar 6 EAP
 • Kommunikatsioon ja suhtekorraldus 6 EAP
 • ELU kursus 6 EAP

Tutvu õppekavaga

Põhiõppejõud

​​​​Zsolt Bugarszki, PhD (Ungari), sotsiaalpoliitika lektor Tallinna Ülikoolis. Tema peamisteks huvialadeks on kaitsetute inimeste olukord ühiskonnas ja teenindussektori innovatsioon IKT-põhise tehnoloogia abil.  Lisaks töötab ta mitmete erinevate riikide arenguprogrammides, rõhutades loovate lahenduste tähtsust madala ja keskmise sissetulekuga riikides.


Jaan Aps, (Eesti) on olnud üks võtmeisikuid ühiskondliku mõju hindamise ja sotsiaalse ettevõtluse arendamisel Läänemere piirkonnas aastast 2006. Tänasel päeval juhib Jaan konsultatsiooni- ja uuringuagentuuri Stories For Impact. Jaan oli Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku kaasasutaja ja selle pikaaegne eestvedaja (2012-2019). Ta on populaarne esineja ja koolitaja nii Eestis kui välismaal. 

WWW: https://storiesforimpact.com/ 

Twitter: @stories4impact


 

Katri-Liis Lepik (Eesti) on avaliku juhtimise dotsent Tallinna Ülikoolis. Ta on juhtimise konsultant ja sotsiaalne ettevõtja. Katri-Liis on 20-aastase rahvusvaheliste projektide elluviimise kogemusega juhtimisekspert. Tal on kogemusi nii erasektoris kui VVO sektoris töötamisega, sealhulgas 10-aastane kogemus Eesti-Soome piiriülese koostööorganisatsiooni juhtimisel. Tema sotsiaalne ettevõte Skill Mill pakub keskkonnahooldusteenusi endiste õigusrikkujatega ning E-dible tõstab teadlikkust ja pakub koolitusi toiduülejääkide vähendamise valdkonnas.Tema firma Brainport Living Lab pakub nõustamist rahvusvaheliste projektide ja strateegilise juhtimise vallas; tema perefirma Reimann Retked pakub harivaid ja seikluslikke loodusretki.


 

Marek Mühlberg (Eesti) on ettevõtja, futurist, startup-ökosüsteemi ehitaja, kõneleja /lektor. Marek ehitab üles äriprotsesse funktsioonide vahel. Teda köidab teenuse kujundus ja ta ei usu raamidesse mahtumisse. Ta töötab partnerlussuhete ja innovatsiooni arendamisega Tallinna Ülikooli Avatud akadeemias, kus ta korraldas Eesti esimese loomemajanduse arendusmaraton ja ühe suurima mentorsündmuse Stratup Speed Dating Night.


Audrone Urmanaviciene (Leedu) on Tallinna Ülikoolis sotsiaalse ettevõtluse lektor. Ta on omandanud PhD juhtimisteaduse valdkonnas. Audrone peamisteks teaduslikeks huvideks on sotsiaalne ettevõtlus, sotsiaalne mõju ning sotsiaalse mõju hindamine. Ta on rahvusvahelise sotsiaalse ettevõtluse teadusuurimise võrgustiku EMES liige. Lisaks eelnevale on ta ka kommunikatsioonijuht COST võrgustiku projektis "Multidistsiplinaarne innovatsioon sotsiaalseteks muutusteks". Audrone osaleb COST-i võrgustiku aktsioonis "Empower-SE" 16206.

 

Vastuvõtutingimused

Üldised vastuvõtutingimused

 • Bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase.
 • Inglise keele oskus vähemalt vähemalt B2 tasemel (keeletaseme tõendamiseks sobivaid dokumente vaata: tlu.ee/keeleoskus)
 • Elulookirjeldus (CV)

Vastuvõtueksam

 • Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust osast (projektiplaan) ja suulisest osast (intervjuu). Maksimumpunktide arv on 100 punkti: 50 p kirjalik osa ja 50 p suuline osa.
 • Intervjuule pääsevad kandidaadid, kes saavad kirjaliku osa eest vähemalt 35 punkti.
 • Vastuvõtulävend on 70 punkti.

Projektiplaani nõuded, intervjuu kirjeldus ja hindamiskriteeriumid on üleval õppekava inglisekeelsel kodulehel

Intervjuu toimub inglise keeles ja viiakse läbi Zoom keskkonnas (NB! Nõutav on veebikaamera olemasolu). Enne intervjuu toimumist tuleb kandidaadil läbida isikutuvastusprotsess Veriff süsteemi kaudu, milleks on vajalik isikut tõendav dokument. Veriff link saadetakse kandidaadile avalduses märgitud e-mailile.

Peamised hindamiskriteeriumid (mida hinnatakse iga eksamiosa kohta):

 • Projektiplaanis hinnatakse tegeliku päriselulise probleemi ja sihtrühma olemasolu ja selgust. Projektiplaanis hinnatakse selle oodatava mõju kirjeldust ühiskonnale/keskkonnale ning ideed plaanitavatest tuluallikatest. Hinnatakse kandidaadi suutlikkust veenvalt näidata, et ta suudab idee ka ellu viia.
 • Intervjuul hinnatakse kandidaadi huvi valitud õppekava vastu ja motivatsiooni sellel õppekaval õppida, kandidaadi oskust seostada oma isiksuseomadusi ja varasemaid tööalaseid ja vabatahtlikke tegevusi ning õpinguid valitud õppekavaga. Lisaks hinnatakse erialaseid ja üldteadmisi, inglise keele oskust ning esinemis- ja argumentatsioonioskust.

Kandideerimine

Kandideerida saab läbi sisseastumise infosüsteemi SAIS. Avaldusele tuleb üles laadida projektiplaan, elulookirjeldus (CV) ja inglise keele tõend (kui riigieksami või rahvusvahelise keeleeksami tulemus SAISi avaldusel automaatselt ei kajastu). 

Lisainfo

Lisainformatsiooni saamiseks vastuvõtuprotsessi kohta palun pöörduda ülikooli vastuvõtuspetsialisti poole: vastuvott@tlu.ee

Võta ühendust!

Lisainformatsiooni saamiseks vastuvõtuprotsessi kohta palun pöörduda ülikooli vastuvõtuspetsialisti poole: vastuvott@tlu.ee

Lisainformatsiooni saamiseks õppekava kohta palun pöörduda õppenõustaja poole: 

Tamara Statsenko
E-post: yti-ope@tlu.ee
Telefon: 6409 445

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon +(372) 6409 451

E-post yti@tlu.ee

Kuhu edasi?

Võimalikud tulevased töökohad:
 • Sotsiaalne ettevõtja
 • Mittetulundusühingu juht
 • CSR juht
 • Projektijuht
 • Sotsiaalse mõju analüütik
 • Äriarendaja
 • Kogukonna arendaja

Miks ühiskonnateaduste instituut?

Ühiskonnateaduste instituudil on suur õpilaskond ning palju rahvusvahelisi õppejõude. Instituut pakub ideaalset keskkonda sotsiaalse ettevõtluse õppimiseks.

Instituudi õppetööväline akadeemiline elu

Arenguvõimalusi jagub ka loenguväliseks ajaks. Aktiivsematel on võimalik ka ise käed külge panna ja omandada praktilisi kogemusi kas ülikooli üliõpilaskonnas, instituudi üliõpilasesinduses Civitas või ka mõne uurimisprojekti meeskonnas.

Jälgi meid Facebookis, leheküljel "TLÜ ühiskonnateaduste instituut”, kus jagame kõiki olulisi sündmusi ja uudiseid, mis puudutavad TLÜ ühiskonnateaduste instituuti.

Arendusmaratonid, loomekeskused, inkubaatorid, eelinkubaatorid

Julgustame oma üliõpilasi projekti ideedega osalema häkkimismaratoni üritustel, ideelaatadel ja erinevate loomekeskuste programmides. Ka Tallinna Ülikool organiseerib sarnaseid üliõpilaste loovarengut ja ettevõtlikkust edendavaid üritusi. Meie ELU ainekursused pakuvad erilisi võimalusi uute ideede arendamiseks koostöös väga erinevate erialade üliõpilastega.

Sotsiaalse ettevõtluse kursus suveülikooli raames

Rahvusvaheline suveülikool toimub alates 2006. aastast. Juulikuus pakutav 3-nädalane programm ühendab endas mitmesuguseid kursusi, rikkalikku ja mitmekesist kultuuriprogrammi ning meelitab osalejaid kogu maailmast. Lisaks erinevatele ühiskondlikele sündmustele külastavad osalejad muuseume, ajaloolisi paiku, kultuurilise tähtsusega kohtasid ning näevad nädalavahetuse väljasõitudel erinevatesse paikadesse Eesti loodust. Tallinna Ülikooli suveülikool pakub samaaegselt nii teaduslikku lähenemist kui pingevaba õhkkonda, õppetööd koos Eesti kultuuri tundmaõppimisega.

KURSUS: SOTSIAALSED ETTEVÕTTED: KASUTADES OMA LOOVUST JA TUNDLIKKUST

Kursuse eesmärgiks on pakkuda üliõpilastele süstemaatilist arusaamist sotsiaalsetest ettevõtetest, soodustamaks haavatavate inimeste jätkusuutlikku kaasamist ühiskonda, ühendades ettevõtlusoskusi sotsiaalse vastutustundega.

Kursuse läbimisel omandab üliõpilane teadmised sotsiaalsete ettevõtete omadustest, suudab ühendada äritegevuse ja ühiskondliku aspekti ning tema paranenud ametialased oskused võimaldavad äriarenduse ja turunduse meetodeid kasutada sotsiaalsete ettevõtete loomiseks.

Kursuse raames loovad üliõpilased omaenda sotsiaalsete ettevõtete plaani, ühendades oskusi ja teadmisi  erinevatelt erialadelt. Ainekursusel täies mahus osalemise ja ülesannete täitmise korral saab üliõpilane 4 ainepunkti ja kursuse läbimist tõendava tunnistuse.

Eriala omandamist toetav õppekeskkond

Õppimist toetab ka laiem keskkond. Näiteks asub ülikoolis uus raamatukogu-õpikeskus, kus on võimalik segamatult koolitööle pühenduda hiliste öötundideni välja. Lapsevanematest tudengitel on võimalus jätta oma võsukesed lastetuppa

Tee kaasa virtuaaltuur ülikooli linnakus.

Loenguteväline tudengielu on üldiselt organiseeritud instituutide siseselt, kuid huvilistel on igal ajal võimalik külastada näiteks filmipaviljoni, terviserada ja muid meelepäraseid kohti kampuses. Kogu ülikooli linnak on kaetud tasuta wifi-võrguga. Õppides (kesklinnas paiknevas) Tallinna Ülikoolis saab ühtlasi aktiivselt osaleda ka pealinna väga vilkas kultuurielus.

Sarnased erialad

Inimõigused digitaalses ühiskonnas

Ühiskonnateaduste instituut

Inimõigused digitaalses ühiskonnas tegeleb uute arengute ja väljakutsetega õigussüsteemis ja ühiskonnas, mis on tekkinud seoses üha suureneva digitaliseerumisega.

Magistriõpe
Inglise keel
lävendipõhine
Sessioonõpe
2300
Vaata eriala

Sotsiaaltöö

Ühiskonnateaduste instituut

Sotsiaaltöö magistriõppekava eesmärk on kujundada tuleviku sotsiaaltöötajaid, kes mitte ainult ei tunne sotsiaaltöö teooriaid ja meetodeid, vaid on ka pädevad neid rakendama praktilise sotsiaaltöö erinevates valdkondades, sotsiaaltöö arendamisel ja juhtimisel. Meie eesmärk on arendada praktikuid, kes on kindlalt juurdunud sotsiaaltöö eetilistesse põhimõtetesse ning suudavad neid järgides paindlikult ja tõhusalt tegutseda erinevates olukordades.

Magistriõpe
Eesti keel
30 tasuta / 15 tasulist
Sessioonõpe
Vaata eriala