Sisseastumine

Algas Viewfinder filmioperaatorikunsti MA 2019/2021 vastuvõtt

Avatud on vastuvõtt ingliskeelsele filmioperaatorikunsti magistriõppekavale Viewfinder. Kursus viiakse Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi, Ungari rahvusliku filmikooli SZFE ja Iiri rahvuslik filmikooli IADT koostöös.

Kaamera
Viewfinder

Tegemist on ainulaadse õppekavaga, kus õpe toimub kahe aasta jooksul kolmes erinevas koolis ja kultuurikeskkonnas. Filmioperaatori magistrisse oodatakse neid, kes on operaatorina saanud juba platsikogemuse, on mõned aastad seda tööd teinud ning soovivad võtta aja maha ning süveneda oma eriala tudeerimisse nii, nagu igapäevatöö neile ei võimaldaks. 

Uus kursus alustab õpet sügisel 2019 Dublinis, teine semester toimub Ungaris ning kolmas  BFMis. Neljandal semestril jagunevad õpilased kolme kooli vahel oma magistritöid teostama. 

Õppekava finantseerib Erasmus+ programm. Tasuta koha saamisel kaetakse nii õppimine, transport kui elamiskulud (elamiskulud ei ole kaetud semetris, mil õpingud toimuvad tema koduriigis). 

Mobiilsus kolme kooli vahel on kohustuslik.

Avalduste esitamise tähtaeg on 3. jaanuar 2019.

Rohkem infot: http://viewfinder-ma.eu/