Teated

Nordplusi projekt audiovisuaalsest kirjaoskusest (Media Literacy, Heritage and Reuse in Education)

BFMi poolt juhitava Nordplus projekti Media Literacy, Heritage and Reuse in Education käimalükkamiseks toimusid 9.-10. juulil kohtumised nii Tallinna Ülikoolis kui ka vast-avatud Filmimuuseumis Maarjamäel.

Nordplusi projekti liikmed Filmimuuseumi ees
Meediakirjaoskuse meeskonna liikmed

Kohalikud eksperdid Tallinna Ülikoolist, Eesti Filmi Instituudist ja Filmimuuseumist aga ka välispartnereid Taanist, Soomest, Leedust ja Lätist tulid kokku algatamaks uut võrgustikku, mis tegeleks teadmiste ja kontaktidega audiovisuaalse kirjaoskuse arendamiseks ja ühtlustamiseks Läänemere piirkonnas. 

Juuli alguses esmakordselt kogunenud töögrupi eesmärk on koondada ja jagada parimaid praktikaid, mis kombineerivad audiovisuaalsete oskuste õpetamist ning materjalide (taas-)kasutamist - olgu selleks siis tunnustust pälvinud film, kroonikapala või hoopiski omaloodud animatsioon, mis mõnes õppeaines keerulisi asju lihtsamalt seletada aitab. 

Projekti algatanud BFMi direktori Katrin Saksa sõnul on Eestis mitmeid toredaid näiteid, aga seejuures puudub süsteemne lähenemine ja korralik platvorm, kust õpetajad materjalid üles korjaksid. "Püüamegi siis erinevaid jõudusid ühendada nii Eestist kui lähiümbrusest, korraldades rea koostööseminare partnerriikides. Seminaride tulemusena toimub uue aasta alguses TLÜ-s ja Filmimuuseumis 2-päevaline konverents õpetajatele. Oleme koolide ja õpetajatega aastaid koos töötanud," kinnitas Katrin Saks, "aga nüüd on meil võimalus seda ringi ka laiendada ja teiste kogemus maale tuua."