Blogi

Digitaalne õpianalüütika hariduses ja ettevõtluses

arvuti

12.-15. septembril korraldavad Digitehnoloogiate instituut ja Haridusteaduste instituut Tallinna Ülikoolis kaheteistkümnenda Euroopa haridustehnoloogia konverentsi "European Conference on Technology-Enchanced Learning", mille keskseks teemaks sel aastal on digitaalne õpianalüütika. Konverents toob kokku teadlased, praktikud, ettevõtjad ning seadusloome esindajad kaardistamaks digitaalse õpianalüütika hetkeseisu ning arutamaks väljakutseid andmete kasutamisvõimalustest haridustehnoloogias. Külalisi on konverentsile oodata ligi 200. Üha suurenev andmete hulk, mida õpikeskkondadest, nutiseadmetest ning aktiivsusmonitoridest koguda saab, pakub mitmeid uusi võimalusi õppimise ja õpetamise käsitlemiseks. Need andmed pakuvad uut teavet õppimise kohta laiemalt ja individuaalsete ning grupipõhiste õppimisprotsesside kohta. Digitaalne õpianalüütika võimaldab pakkuda 21. sajandile kohast, andmetel põhinevat haridust. Konverentsi peaesinejad on sel aastal prof Stephanie Teasley (Ettekanne: "Creating the Institutional Capacity to Leverage Learning Analytics in Higher Education”), prof Gerhard Fischer (Ettekanne: Envisioning and Grounding New Educational Designs in Data Driven Approaches) ja Marco Marsela Euroopa Komisjonist (Ettekanne: Digital Learning: Results of EU Actions, Challenges and Future Outlook). Konverentsi sessioonide teemad katavad ära õpianalüütika, MOOCid, mängustatud õppimise. Konverentsil uuritakse millistel viisidel saab kasutada andmeid erinevate õppimisviiside muutmiseks ja tõhustamiseks. Samuti uuritakse konverentsil, milliseid andmete kogumise meetodeid tulevikus tehnoloogiapõhisel õpetamisel kasutada. Konverentsiga koos toimub ka tööstusele suunatud sessioon, mille raames kohtuvad tööstus- ja teadusmaailma esindajad, et vahetada mõtteid Tööstus 4.0 sotsiaalsetest aspektidest, sh tuleviku töökohast, töötajate motiveerimisest, töökohal õppest, teadmuse jagamisest ja vastavatest rakendustest ning pädevuste mõjust innovatsioonile. Esinejaid on oodata ettevõtetest nii Eestist kui UKst. Kairit Tammets, Tobias Ley