Kais Allkivi-Metsoja ja Kaisa Norak õpetasid saarlastele digihumanitaariat

Digitehnoloogiate instituudi nooremteadur Kais Allkivi-Metsoja ning analüütik Kaisa Norak külastasid novembri lõpus Saaremaa Muuseumi, et viia läbi digihumanitaaria õpitoad. Nad tutvustasid õpitoas võimalusi, kuidas saab humanitaarvaldkondade andmeid arvuti abil töödelda ja visualiseerida.

Õpitubade läbiviijad

Osalejateks olid Kuressaare gümnaasiumi ja Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumi gümnasistid ning Saaremaa muuseumi töötajad. Töötubade läbiviijad palusid õppuritel kaasa võtta sülearvuti ning õpitoas analüüsimiseks ühe enda kirjutatud teksti. Näiteks koolitööna valminud kirjandi, essee või referaadi, mõne loovkirjutise või e-kirja.

"Andsime esmalt ülevaate digihumanitaaria valdkonnast, kuid praktilises osas keskendusime tekstianalüüsile," ütles nooremteadur Kais Allkivi-Metsoja. "Õpetasime otsingut regulaaravaldiste abil. Lisaks said osalejad teha käe valgeks programmeerimises – tutvustasime mõningaid käske Pythoni programmeerimiskeeles," rääkis Allkivi-Metsoja.

Töötubades demonstreeriti mõningaid veebirakendusi ning kirjutati koodi, et otsida andmeid näidistekstidest ja enda tekstidest. Samuti õpetasid Allkivi-Metsoja ja Norak õpitoas osalejatele võtmesõnadest sõnapilve moodustama. See koostati oma kirjutatud tekstis kõige sagedamini esinevatest sõnadest.

6pituba.JPG Töötoa tegijad tõid välja, et sageli kiputakse end lahterdama rangelt humanitaar- või reaalalade huviliseks, kuid need kaks ei pea hoopiski teineteisele vastanduma. Mida võivad arvud ja statistika rääkida kirjandusteoste ja filmide kohta, kas keelt saab matemaatiliselt mõõta ja kuidas tuleb mängu programmeerimine – need on vaid mõned näited, kuidas saab kaht erinevat valdkonda omavahel siduda.

Allkivi-Metsoja ja Noraku koolitused andsid DTI poolt panuse eesti keele aasta tähistamisse.

Mentimeter_Mis_seostub_digihumanitaariaga.png

Sõnapilv moodustus märksõnade põhjal, mida keskkooliõpilased seostasid töötoa algul mõistega "digihumanitaaria".

Fotode autor on Jürje Koert.